Sari la conținut.

SECŢIUNEA INGINERIE

Subsecţiuni

Responsabili subsecţiuni

Automatizări şi informatică aplicată

prof. univ. dr. Ioana Moisil

prof. univ. dr. ing. Valentina Balaş

prof. univ. dr. ing. Marius Balaş

conf. univ. dr. ing. Egri Angela

şef lucr. dr.ing. Anghel Drugarin Cornelia Victoria

Mecatronică şi robotică

prof. univ.dr.ing. Vesselenyi Tiberiu

conf. univ. dr. ing. Buidoș Traian

conf. univ. dr. ing. Florin Grofu

conf. univ. dr. ing. Dimen Levente

conf. univ. dr. ing. Kiss Imre

șef lucr. dr.ing. Rațiu Sorin

șef lucr. ec. dr. ing. Alexa Vasile

şef lucr. dr. ing. Şuteu Marius

Mecanică şi tehnologii neconvenţionale

Ingineria autovehiculelor

Ingineria materialelor şi a mediului

Tehnologii industriale

conf. univ. dr. ing. ec. Cuc Sunhilde

şef lucr. dr. ing. ec. Tripa Simona

şef lucr. dr. ing. Bodog Marinela

Inginerie electrică, electronică şi energetică

conf. univ. dr. ing. Bărbulescu Constantin

şef lucr. dr. ing. Barla Eva

şef lucr. dr. ing. Dumitru Cristian

şef lucr. dr. ing. Radu Cristian Dinu

Inginerie şi management

prof. univ. dr. ing. Proştean Gabriela

şef lucr. dr.ing. Cîndea Lenuţa

lect. univ. dr. ec. Andreescu Nicoleta

SECŢIUNEA ŞTIINŢE JURIDICE

Responsabili subsecţiuni: lect. univ. dr. Radu-Gheorghe Florian

                                            drd. Laura Dumitrana Rath Boșca

SECŢIUNEA ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

Responsabili secţiune: lect. univ. dr. Crăciun Leucea

                                       lect. univ. dr. Sferlea Elena

SECŢIUNEA ŞTIINŢE ECONOMICE

Responsabili secţiune: conf. univ. dr. Bologa Gabriela

                                       conf. univ. dr. Dan Benţa 

                                       conf.univ.dr. Casian Butaci

SECŢIUNEA MULIDISCIPLINARĂ A STUDENŢILOR DOCTORANZI

Responsabil secţiune: prof. univ. dr. Ioana Moisil

SECŢIUNEA INTERNAŢIONALĂ PENTRU STUDENŢI ŞI ELEVI (în limba engleză)

Responsabili secţiune: prof. univ. dr. Ioana Moisil

                                      conf. univ. dr. Alina Angela Manolescu

SECŢIUNEA SPECIALĂ MULIDISCIPLINARĂ PENTRU ELEVI

Responsabili secţiune: prof.dr. Gheorghina Bîrlădeanu

                                       prof. Sándor Lukács

                                       prof. Luncan Alina           

SECŢIUNEA APLICAŢII PRACTICE-DEMONSTRATIVE,

SIMULĂRI ŞI „EXPO_BACStud 2017”

Responsabili secţiune: prof.univ.dr. Elena-Ana Iancu

                                       conf. univ. dr. Alina Angela Manolescu

                                       conf. univ. dr. ing. Dzițac Simona

                                       conf. dr. ing. Buidoş Traian 

                                       şef lucr. dr. ing. Bendea Codruţa

                                       şef lucr. dr. ing. Barla Eva

                                       şef lucr. dr. ing. Ovidiu Hăruţă                

                                       lect. univ. dr. Liviu Lascu

                                       as. drd. univ. Lolea Marius

                                       prof.dr.   Gheorghina Bîrlădeanu

                                       stud. Dziţac Domnica Ioana

Înapoi la conținut.