Sari la conținut.


SECŢIUNEA INGINERIE

Subsecţiuni

Responsabili subsecţiuni

Automatizări şi informatică aplicată

prof. univ. dr. Ioana Moisil

prof. univ. dr. ing. Valentina Balaş

prof. univ. dr. ing. Marius Balaş

conf. univ. dr. ing. Egri Angela

şef lucr. dr.ing. Anghel Drugarin Cornelia Victoria

Mecatronică şi robotică

prof. univ.dr.ing. Vesselenyi Tiberiu

conf. univ. dr. ing. Buidoș Traian

conf. univ. dr. ing. Florin Grofu

șef lucr. dr.ing. Rațiu Sorin

șef lucr. ec. dr. ing. Alexa Vasile

conf. univ. dr. ing. Kiss Imre

Mecanică şi tehnologii neconvenţionale

Ingineria autovehiculelor

Ingineria materialelor şi a mediului

Inginerie industrială:Textile&Pielărie

conf. univ. dr. ing. ec. Cuc Sunhilde

şef lucr. dr. ing. ec. Tripa Simona

şef lucr. dr. ing. Albu Adina

lect. univ. dr. ec. Andreescu Nicoleta

Inginerie electrică, electronică şi energetică

prof. univ. dr. ing. ec. Piroi Ion

conf. univ. dr. ing. Bendea Gabriel

conf. univ. dr. ing. Cristina Hora

şef lucr. dr. ing. Spunei Elisabeta

Inginerie şi management

şef lucr. dr.ing. Cîndea Lenuţa

lect. univ. dr. ec. Andreescu Nicoleta

as. drd. ing. Lolea Marius

SECŢIUNEA ŞTIINŢE JURIDICE

Responsabili subsecţiuni: lect. univ. drd. Radu-Gheorghe Florian

                                            drd. Laura Dumitrana Rath Boșca

SECŢIUNEA ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

Responsabili secţiune:lect. univ. dr. Crăciun Leucea

                                       lect. univ. dr. Sferlea Elena

SECŢIUNEA ŞTIINŢE ECONOMICE

Responsabili secţiune: conf. univ. dr. Bologa Gabriela

                                       conf. univ. dr. Dan Benţa

                                       lect. univ. dr. Butaci Casian

SECŢIUNEA MULIDISCIPLINARĂ A STUDENŢILOR DOCTORANZI

Responsabil secţiune: prof. univ. dr. Ioana Moisil

SECŢIUNEA INTERNAŢIONALĂ PENTRU STUDENŢI ŞI ELEVI (în limba engleză)

Responsabili secţiune: prof. univ. dr. Ioana Moisil

                                      conf. univ. dr. Alina Angela Manolescu

SECŢIUNEA SPECIALĂ MULIDISCIPLINARĂ PENTRU ELEVI

Responsabili secţiune: prof. Gheorghina Bîrlădeanu

                                       prof. Sándor Lukács

                                       prof. Luncan Alina           

SECŢIUNEA APLICAŢII PRACTICE-DEMONSTRATIVE,

SIMULĂRI ŞI “EXPO_BACStud 2016”

Responsabili secţiune: prof.univ.dr. Elena-Ana Iancu

                                       conf. univ. dr. Alina Angela Manolescu

                                       conf. univ. dr. ing. Dzițac Simona

                                       conf. dr. ing. Buidoş Traian 

                                       şef lucr. dr. ing. Bendea Codruţa

                                       şef lucr. dr. ing. Barla Eva

                                       lect. univ. dr. Liviu Lascu

                                       as. drd. univ. Lolea Marius

                                       prof. Gheorghina Bîrlădeanu

                                       eleva Dziţac Ioana

Înapoi la conținut.