Sari la conținut.

COMITETUL EDITORIAL

  • conf. univ. dr. ing. Simona Dziţac – editor şef, Universitatea din Oradea
  • conf. univ. dr. Dan Benţa - editor executiv, Universitatea Agora din municipiul Oradea

EDITORI

prof. univ. dr. Ioana Moisil
Univesitatea „Lucian Blaga” din Sibiu,

Centrul de Cercetare în Informatică și Tehnologia Informației, Facultatea de Științe

conf.dr.ing. Popa Gabriel Nicolae

Universitatea Politehnica Timişoara

Facultatea de Inginerie Hunedoara

prof.univ.dr.ing.ec. Codruţa-Oana Hamat

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa

şef lucr. dr. ing. Cornelia Anghel Drugarin

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa

prof. univ.dr.ing Elena Ana Iancu

Universitatea Agora din municipiul Oradea

şef lucr. dr.ing. Radu–Cristian Dinu
Universitatea din Craiova

prof. univ. dr. ing. Gabriela Badea
Universitatea din Oradea

şef lucr. dr. ing. Şchiopu Emil
Universitatea „Constantin Brâncuşi” Tg-Jiu

prof. univ.dr.ing. Vesselenyi Tiberiu

Universitatea din Oradea

lect. univ. dr. Crăciun Leucea

Universitatea Agora din municipiul Oradea

prof. univ. dr. ing. Popenţiu Florin

Universitatea din Oradea

şef lucr. dr. ing. Elisabeta Spunei

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa

prof. univ. dr. ing. Vereş Mircea

Universitatea din Oradea

şef lucr. dr. ing. Lenuţa Cindea

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa

prof. univ. dr. ing. Valentina Balaş
Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad

lect. univ. dr. Butaci Casian

Universitatea Agora din municipiul Oradea

conf. univ. dr. ing. Marius Balaş
Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad

lect. univ. drd. Radu-Gheorghe Florian

Universitatea Agora din municipiul Oradea

conf. univ. dr. Nădăban Sorin
Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad

şef lucr. ec. dr. ing. Alexa Vasile

UPT, Facultatea de Inginerie Hunedoara

conf. univ. dr. Alina Angela Manolescu

Universitatea Agora din municipiul Oradea

şef lucr. dr. ing. Raţiu Sorin
UPT, Facultatea de Inginerie Hunedoara

conf. univ. dr. Bologa Gabriela

Universitatea Agora din municipiul Oradea

şef lucr. dr. Cuc Sunhilde

Universitatea din Oradea

conf. univ. dr. Creţ  Vasile

Universitatea Agora din municipiul Oradea

as. drd. Andreescu Nicoleta
Universitatea din Oradea

conf. dr. ing. Buidoş Traian
Universitatea din Oradea

as. drd. ing. Marius Lolea
Universitatea din Oradea

conf. univ. dr. ing. Kiss Imre
Universitatea Politehnica Timişoara (UPT),

Facultatea de Inginerie Hunedoara

as. dr. Moldovan Ovidiu

Universitatea din Oradea

conf. univ. Urziceanu Ramona

Universitatea Agora din municipiul Oradea

as.drd. Sefora Sana

Universitatea Agora din municipiul Oradea

conf. univ. dr. ing. Egri Angela
Universitatea din Petroşani

prof. Poinar Ana

Colegiul Naţional “Emanuil Gojdu” Oradea

conf. univ. dr. ing. Bendea Gabriel
Universitatea din Oradea

prof. Szatmari Dorina

Şcoala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” Oradea

conf. univ. dr. ing. Laura-Roxana Popoviciu

Universitatea Agora din municipiul Oradea

prof. Luncan Alina

Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” din Oradea

conf. univ. dr. ing. Cristina Hora
Universitatea din Oradea

prof. Gheorghina Bîrlădeanu

Şcoala Gimnazială "Avram Iancu" Oradea

conf. univ. dr. ing. Grofu Florin

Universitatea „Constantin Brâncuşi” Tg-Jiu

prof. Lukacs Sandor

Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” din Oradea

Înapoi la conținut.