Sari la conținut.

Etică universitară

===============================

Comisia de Etică

1. Lect.univ.dr. Radu Gheorghe Florian

2. Lect.univ.dr. Oana Mateuț-Petrișor

3. Jr. Roxana Vidican

4. Stud. Patricia Poleac

5. Stud. Ioana Stănescu

6. Stud. Loredana Marcu

  • Codul de etică și de integritate academică - UAO (2016):  PDF
  • Raportul Comisiei de Etică (2016) PDF

Etica în cercetare și publicații

The Committee on Publication Ethics (COPE)

Comisii/consilii/organizaţii de etică şi antiplagiat de pretutindeni

Atenție la originalitate, similitudini și plagiat!!!

 ART. 143/ din Legea 1/2011

  (4) Îndrumătorii lucrărilor de licenţă, de diplomă, de disertaţie şi de doctorat răspund în solidar cu autorii acestora de asigurarea originalităţii conţinutului acestora.

  (5) Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat.

ART. 146 din Legea 1/2011

  Rectorul poate anula, cu aprobarea senatului universitar, un certificat sau o diplomă de studii atunci când se dovedeşte că s-a obţinut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară.

Notă: lucrările de licență/disertație vor fi verificate cu un soft de detectare a similitudinilor cu alte lucrări. Pentru a preveni plagiatul, întâi de toate, trebuie să știm ce este acesta. Iată câteva informații utile în acest sens:

=========================================

Înapoi la conținut.