Sari la conținut.

Universitatea Agora din municipiul Oradea (UAO)

Documentele UAO  

Baza legislativă privind funcţionarea şi acreditarea

 • Legea educaţiei naţionale/Legea nr. 1/2011 (actualizată 2021):  PDF
 • Legea nr. 59/2012 privind înfiinţarea/acreditarea Universităţii Agora din municipiul Oradea:  PDF
 • Legea 206_2004 privind buna conduita in cercetarea stiintifică și în activitatea didactică sintac martie 2021 invigoare din martie 2016 PDF
 • Ordinul nr. 4616/28.06.2012 privind monitorizarea:  PDF
 • Confirmare rector prin OMECTS nr. 3887/02.05.2012 (Prof.univ.dr. Ioan Dzițac, mandatul 2012-2016):  PDF
 • Confirmare rector prin OMECTS nr. 3710/28.04.2016  (Prof.univ.dr. Ioan Dzițac, mandatul 2016-2020):  PDF
 • Confirmare rector prin OMEC nr. 3790/20.03.2020 (Prof.univ.dr.ing. Mișu-Jan Manolescu,  mandatul 2020-2024):   PDF
 • Codul de etică și integritate academică UAO PDF
 • Hotărârea privind divizarea FDSE în două facultăți începând cu 2015-2016:  PDF  
 • Hotarare de Senat privind aprobarea restructurării UAO incepand  cu anul universitar 2015-2016   PDF
 • Planul strategic al UAO 2016-2020:  PDF
 • Planul strategic UAO 2021-2025 PDF
 • Planul managerial al rectorului UAO pentru mandatul 2016-2020:  PDF
 • Strategia FSJA 2021 – 2025 PDF
 • Legea_59_2012 priv_infiintarea_UAO PDF
 • Legea_288-2004_-_actualizata 2018 PDF
 • GDPR_CELEX_32016R0679_RO_TXT PDF

Cadru normativ- legislatie COVID-19

 • Anexa-la-Hotarare-CNSSU-nr.24-din-15.05.2020-declarare-stare-de-alerta---masuri-pe-timpul-starii-de-alertăPDF
 • HG-394-declarare-stare-de-alerta_18.05.2020 PDF
 • Hotarare-CNSSU-nr.24-din-15.05.2020-declarare-stare-de-alerta PDF
 • ITM Bihor-9142_SCSSM_18-05-2020 instiintare  - masuri COVID PDF
 • Legea-55-2020-m-of-396-din-15-mai-2020 PDF
 • Legea-Educaţiei-Naţionale-nr.-1-din-2011-actualizată-iulie-2020 PDF
 • MEC_158-GP-09.03.2020-recomandari suspendare proces educational- CORONAVIRUS PDF
 • MEC_217-GP-01.04.2020-efectuarea activitatilor pe platforme online  PDF
 • MEC_282-GP-06.05.2020-Masuri implementate si exemple, COVID-19 PDF
 • MEC_8725-17.03.2020-utilizarea unor metode didactice alternative de invatamant PDF
 • MEC_8880-07.04.2020- clarificari Utilizarea metode didactice alternative de invatamant PDF
 • MS_DSP Bihor_4002-02.03.2020-informari_coronavirus PDF
 • OMEC_MS_4267 mai 2020 pentru stabilirea unor masuri de prevenire si combatere a imbolnavirilor cu SARS CoV 2 in institutiile de invatamant PDF
 • Ordin 4020-2020_7aprilie2020_derogare pe durata starii de urgenta PDF
 • Ordin 4205-2020_6mai2020_modificare admitere PDF
 • Ordin 4206-2020_6mai2020_masuri PDF
 • Ordin comun MS - MEC_5487_1494_2020_31 august_2020_masuri organiz activ PDF
 • Ordin comun MS - MEC_5650-1670_2020_29sept2020_masuri oragniz activ PDF
 • OUG 58 - 2020_23aprilie2020_masuri PDF
 • OUG 141-2020_19august2020_masuri si modificare LEN PDF
 • ORDIN nr. 3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2,  publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 122/5.II.2021, modificat și completat de ORDIN nr. 3459/280/2021,  publicat în  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 228/6.III.2021 PDF

Cadru normativ - acte de studii

 • HG_607_2014_conţinut_format_acte_studii_ciclul I PDF
 • HG_728_2016_conţinut_format_acte_studii_ciclul II PDF
 • Ordin 3067-2020_Norme metodologice pentru vizarea actelor de studii PDF
 • Ordin 3714-2018 (reactulizat 2020)_Regulament de organizare, funcţionare şi operaţionalizare RMUR PDF
 • Ordin 5272-2015 (reactulizat 2017) Procedura de aprobare a necesarului de formulare tipizate PDF
 • Ordin-MEC-4156-din-2020-Regulament-privind-regimul-actelor-de-studii-si-al-documentelor-universitare PDF
 • OUG_42_2015_Dreptul_absolv_la_acte de studii_recunoscute  PDF

Cadru normativ- activitate studentească

 • OM_650_2014 Metodologie cadru_centre_consiliere_si_orientare_in_cariera_CCOC PDF
 • OM_3666_2012_CODUL_DREPTURILOR_OBLIGATIILOR_STUDENTILOR PDF
 • OM_3952_2012_FINALIZARE_SITUATII_SPECIALE_art361_LEN PDF

Cadru normativ - asigurarea calității

 • HG 577-2017_calificărilor şi titlurilor PDF
 • Legea 87_2006 pt aprob OUG75_2005 privind asigurarea calităţii educaţiei PDF
 • Ordin 3131-2018_includere cursurilor de etică şi integritate academică PDF
 • Ordin 3475-2017 (modificari + completari 2019)_Metodologiei de înscriere şi înregistrare a calificărilor RNCIS PDF
 • Ordin 5146-2019_aplicarea generalizata a Sistemului european de credite transferabile PDF
 • Ordin comun nr. 3.235_93_4.02.2021_COVID PDF
 • Ordinul 4697-2019 _Metodologie privind eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor universitare_Dir 2005_36_CE PDF
 • Oug 141-2020_instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ PDF

Cadru normativ- studii universitare de licență

 • HG 739-2020 modificare HG 299-2020 PDF
 • HG-nr.-299-din-2020-nomenclator_acreditari-licenta PDF
 • Ordin 3131-2018_includerea în planurile de învăţământ a cursurilor de etică și integritate academică PDF
 • Ordin 4020-2020_derogarea de la prevederile legale în domeniul învăţământului superior, pe durata stării de urgenta PDF
 • Ordin 6102-2016 (reactualizat 2021)_Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii PDF
 • Ordin 6125-2016 (reactualizat 2021)_Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licență,disertație PDF
 • OUG 58 - 2020_luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ PDF

Cadru normativ - studii universitare de master

 • HG 738-2020 mdodificare HG 297-2020 PDF
 • Hotărâre Nr. 404_2006 din 29.03.2006  privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de masterat PDF
 • OMEC 4524_2020_master didactic PDF
 • Ordin 3131-2018_includerea în planurile de învăţământ a cursurilor de etică și integritate academică PDF
 • Ordin 4020-2020_derogarea de la prevederile legale în domeniul învăţământului superior, pe durata stării de urgenta PDF
 • Ordin 6102-2016 (reactualizat 2021)_Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii PDF
 • Ordin 6125-2016 (reactualizat 2021)_Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licență, disertație PDF
 • ORDIN MEC_MS_4267_2020 din 18,19 mai 2020 pentru stabilirea unor masuri de prevenire si combatere a imbolnavirilor cu SARS CoV 2 PDF
 • ORDIN Nr. 4206_2020 din 6 mai 2020 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului superior din România PDF
 • OUG 58 - 2020_luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ PDF

Cadru normativ - studii postuniversitare

 • Ordin 4750-2019 (reactualizat 2020) PDF
 • Ordin Nr. 3063_2020 din 16 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea OMEN 4750_2019 Metodologiei-cadru - organizare și înregistrare postuniv PDF
 • ORDIN Nr. 4750_2019 din 12 august 2019 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi înregistrare a programelor postuniversitare PDF

Cadru normativ- mobilități

 • Anexa HG_780_2015_Strategia naţionala privind imigraţia 2015-2018 şi Planului de acţiune pe anul 2015 PDF
 • Ghid-ECTS PDF
 • HG_453_2011_Implement_progr_schimburi_studii_univ__in_Europa Centrala_CEEPUSIII PDF
 • HG_780_2015_Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2015-2018 PDF
 • HOTĂRÂRE Nr. 405_2017 din 31 mai 2017 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru românii de pretutindeni pentru perioada 2017-2020 PDF
 • OM-3223-2012_Metodologie recunoastere perioade de studii efectuate in strainatate + GRILA PDF
 • OMEN 3619-2018_Metodologiei privind susţinerea măsurilor compensatorii în vederea recunoaşterii actelor de studii PDF
 • ORDIN 3473-2017_Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini PDF
 • ORDIN 5140-2019_Metodologiei privind mobilitatea academică a studenţilor PDF
 • ORDIN_5146_2019_ aprobarea aplicării generalizate a Sistemului european de credite transferabile PDF
 • ORDIN_6121_2016_Metodologiei de recunoaştere a actelor de studii eliberate in strainatate PDF

Cadru normativ - TITLURI DIDACTICE SI DE CERCETARE

 • Anexa ordin 6.129_2016 standarde minimale_0 PDF
 • HG 457-2011 (reactualizata 2018)_Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor PDF
 • HG 902-2018_Metodologiei-cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică PDF
 • ORDIN_5922_2016_metodologie recunoastere functii didactice PDF

Carta  și Regulamentele aferente

Carta Universității Agora (2020): PDF

 • Aviz MEC Carta (2020):  PDF

 Art. 109/Carta 2019. Din prezenta Cartă, cu aprobarea senatului şi avizul CA-UAO, fac parte integrantă, ca anexe, următoarele reglementări normative:

Regulamente

 1. Regulament de organizare si desfasurare a examenelor de licenta si disertatie la UAO  (Actualizat in 09.04.2021) PDF
 2. Regulament de organizare si desfasurare  a examenului de licenta si disertatie la UAO (16.12.2020) PDF
 3. Regulament privind alegerea reprezentantilor studentilor in structurile de conducere si administrative ale UAO 15.09.2020 PDF
 4. Regulament de inmatriculare a studentilor la ciclul de licenta si masterat  11.06.2019PDF
 5. Regulament privind activitatea profesionala a studentilor in baza sistemului european de credite transferabile (ECTS) valabil 2020-2021 PDF 16.06.2020
 6. Regulamentul cercurilor stiintifice studentesti din cadrul FSJA 06.09.2019 PDF
 7. Regulamentul de desfasurare a activitatilor stiintifice studentesti ciclul II- masterat 23.01.2018  PDF
 8. Regulamentul de desfasurare a activitatilor stiintifice studentesti ciclul I- licenta 23.01.2018 PDF
 9. Regulamentul privind desfasurarea practicii pentru studentii UAO (Actualizat 09.04.2021) PDF
 10. Regulamentul privind desfasurarea practicii pentru studentii UAO 16.12.2020 PDF
 11. Regulament de organizare si functionare a CCOC din cadrul UAO 12.01.2021 PDF
 12. Regulament de acordare a burselor in cadrul UAO 12.01.2021 PDF
 13. Regulament de organizare, functionare si administrare a bibliotecii UAO 12.01.2021 PDF
 14. Regulamentul de organizare si functionare ALUMNI 12.01.2021  PDF
 15. Regulament de desfasurare a activitatilor didactice in sistem online in cadrul UAO (Actualizat 24.03.2021) PDF
 16. Regulament de  desfasurare a activitatilor didactice in sistem online in cadrul UAO (29.09.2020) PDF
 17. Regulament de desfasurare a activitatilor didactice in sistem online in cadrul UAO (07.04.2020) PDF
 18. Regulament privind organizarea concursului de admitere in ciclurile de studii universitare de licenta si de master pentru anul univ. 2021-2022 in cadrul UAO 16.12.2020 PDF
 19. Regulament de acordare a titlurilor onorifice ,, DOCTOR HONORIS CAUSA”si ,,SENATOR DE  ONOARE”  PDF
 20. Regulament de ordine interioara PDF
 21. Regulament de organizare si functionare a Consiliului de Administratie al UAO 11.01.2016 PDF
 22. Regulament de organizare si functionare a Senatului UAO 09.04.2021 PDF
 23. Regulament de organizare si functionare al UAO 12.01.2021 PDF
 24. Regulament de utilizare a retelei informatice 23.03.2017 PDF
 25. Regulament privind initierea, aprobarea, monitorizarea si evaluarea periodica a programelor de studii  de la ciclul de licenta si materat 20.12.2019 PDF 
 26. Regulament privind organizarea si functionarea programelor postuniversitare de formare profesionala continua 20.12.2019 PDF
 27. Regulamentul de organizare  si functionare a Senatului UAO 01.03.2016 PDF
 28. Regulamentul de organizare si functionare a  Consiliului  FSJA 09.04.2021 PDF
 29. Regulamentul de organizare si functionare a Departamentului  de Stiinte Juridice si Administrative  09.04.2021 PDF
 30. Regulamentul de organizare si functionare a FSJA 09.04. 2021 PDF
 31. Regulamentul de organizare si functionare a FSJA 10.05.2021 PDF
 32. Regulamentul de organizare si functionare al Departamentului de Stiinte Juridice si Administrative 28.09.2018 PDF
 33. Regulament  privind activitate profesionala a studentilor in baza sistemului european de credite transferabile (ECTS ) valabil incepand cu anul univ. 2019-2020 (08.10.2019) PDF
 34. Regulament  privind regimul actelor de studii si al documentelor  universitare in UAO 2019-2020, 16.06.2020 PDF
 35. Regulament de  recunoastere de studiilor studentilor ca urmare a unor mobilitati la alte unuversitati din tara  si/sau strainatate 11.06.2019 PDF
 36. Regulament privind arhivarea documentelor la UAO 12.01.2021 PDF
 37. Regulament privind ocuparea posturilor didactice auxiliare si a posturilor nedidactice 12.01.2021 PDF
 38. Regulament privind procurare, pastrarea, folosirea, scoaterea din uz si casarea sigiliilor si a timbrului sec cu Stema RO. si a stampilelor fara Stema RO. in UAO 12.01.2021 PDF
 39. Regulamentul de organizare si functionare  a secretariatelor UAO 12.01.2021 PDF
 40. Regulamentul privind desfăsurarea practicii pentru stundentii UAO 02.07.2021 PDF
 41. Regulament privind activitatea profesionala a studentilor in baza ECTS pentru anul univ. 2021-2022 (02.06.2021) PDF

Metodologii 

 1. Metodologia privind desfasurarea concursuli de admitere in ciclurile de studii univ. de licenta si de master pentru anul univ.2021-2022-FSE  18.02.2021 PDF
 2. Metodologia privind desfasurarea concursuli de admitere in ciclurile de studii univ. de licenta si de master pentru anul univ.2021-2022-FSJA 18.02.2021 PDF
 3. Metodologia privind desfasurarea practicii de specialitate pentru studentii FSJA (09.04.2021) PDF
 4. Metodologia privind desfasurarea stagiului de practica pentru studentii FSJA (16.12.2020) PDF
 5. Metodologia privind alegerea decanilor din UAO 11.12.2019 PDF
 6. Metodologia propri referitoare la si de alegere a structurilor functiilor de conducere la nivelul UAO pentru perioada 2016-2020 12.11.2019 PDF
 7. Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice in cadrul UAO 20.11.2018 PDF
 8. Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de promovare in  cariera didactica 20.11. 2018 PDF
 9. Metodologia privind recunoasterea in UAO  a functiillor  didactice din invatamantul universitar obtinute in institutii de invatamant universitar acreditate din strainatate 08.10.2019 PDF
 10. Metodologia privind recunoasterea in UAO a diplomei de doctor in stiinte sau intr-un domeniu profesional, obtinute in strainatate  08.10.2019 PDF
 11. Metodologie privind mentinerea calitatii de titular a cadrelor didactice dupa implinirea varstei de pensionare de 65 de ani in cadrul UAO 10.05.2017  PDF
 12. Metodologia privind desfasurarea practicii aplicabila studentilor FSJA  02.07.2021 PDF

Proceduri 

 1. FSJA- Procedura de recunoastere a creditelor de studii si a rezultatelor obtinute in cadrul mobilitatilor PDF
 2. Procedura  de finalizare a studiilor universitare de licenta in cadrul FSJA 09.04.2021 PDF
 3. Procedura  de promovare  a studentilor dintr-un an de studii in altul, in functie de creditele de studii ECTS acumulate 11.06.2019 PDF
 4. Procedura  de recunoastere-echivalare  nota incepand cu anul universitar 2017-2018 la FSJA 29.09.2017 PDF
 5. Procedura de  atribuire  si indrumare a lucrarilor de finalizare a studiilor universitare din cadrul FSJA  24.03.2021 PDF
 6. Procedura de atribuire si indrumare a lucrarilor de finalizare a studiilor FSJA 30.07.2021 PDF
 7. Procedura de finalizare a studiilor universitare de licenta in cadrul FSE (18.02.2021) PDF
 8. Procedura de finalizare a studiilor universitare de licenta in cadrul FSE (Actualizat 09.04.2021) PDF
 9. Procedura de finalizare a studiilor universitare de licenta in cadrul FSJA  18.02.2021 PDF
 10. Procedura de management  si solutionare a reclamatiilor si contestatiilor candidatilor si a studentilor . Studii universitare de licenta 20.02.2019 PDF
 11. Procedura de verificare a lucrarilor de finalizare a studiilor universitare prin sistemul de detectarea similitudinii la nivelul FSJA 24.03.2021 PDF
 12. Procedura privind organizarea activitatii didactice pentru studiile universitare de licenta 12.01.2021 PDF
 13. Procedura privind organizarea in format online a activitatilor de evaluare a studentilor in cadrul FSJA din cadrul UAO 12.05.2020 PDF
 14. Procedura privind organizarea si defasurarea in format Online a activitatilor de evaluare a studentilor in cadrul FSE  din UAO (12.05.2020) PDF
 15. Procedura privind organizarea si desfasurarea  in format online a activitatilor de evaluare a studentilor in cadrul FSJA din UAO (Actualizata in 11.01.2021)  PDF
 16. Procedura privind organizarea si desfasurarea in format online  a activitatilor de evaluare a  studentilor in cadrul UAO (12.05.2020) PDF
 17. Procedura privind organizarea si desfasurarea in format online a activitatilor de evaluare  a studentilor in cadrul FSE  din UAO  (Actualizata in 12.01.2021) PDF 
 18. Procedura privnd examinarea si notarea studentilor 11.06.2019 PDF
 19. Procedura de elaborare a planurilor de invatamant pentru programele de studii din UAO 23.03.2017 PDF 
 20. Procedura de evaluare  interna a programelor de studii de licenta si masterat  22.05.2018 PDF
 21. Procedura de evaluare a examenului de  disertatie in cadrul  FSJA 10.05.2021 PDF
 22. Procedura de evaluare a examenului de licenta in cadrul  FSJA 10.05.2021 PDF
 23. Procedura privind accesul studentilor la spatii wireless si la calculatoarele universitatii  PDF
 24. Procedura de evaluare a cadrelor didactice de catre studenti pe anul universitar 2019-2020 27.11.2019 PDF
 25. Procedura de organizare si desfasurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice in cadrul FSJA 20.11. 2018 PDF
 26. Procedura privind angajarea pe o perioada determinata a personalului didactic si de  cercetare asociat in cadrul  FSJA 23.03.2017 PDF
 27. Procedura privind organizarea si desfasurarea in format online a activitatilor de evaluare a studentilor in cadrul UAO 12.01.2021 PDF
 28. Procedura de raportare a activitatilor didactice desfasurate in cadrul FSJA 10.05.2021 PDF

Rapoarte ale rectorului

 Rapoarte privind starea UAO

 • Raportul rectorului  privind starea UAO  în 2013 (2014) (Cf. Art. 130 din Legea 1/2011):  PDF
 • Raportul rectorului  privind starea UAO  în 2014 (2015) (Cf. Art. 130 din Legea 1/2011):  PDF
 • Raportul rectorului  privind starea UAO  în 2015 (2016) (Cf. Art. 130 din Legea 1/2011):   PDF
 • Raportul rectorului  privind starea UAO  în 2016 (2017) (Cf. Art. 130 din Legea 1/2011):   PDF 
 • Raportul rectorului  privind starea UAO  în 2017 (2018) (Cf. Art. 130 din Legea 1/2011): PDF
 • Raportul rectorului  privind starea UAO  în 2018 (2019) (Cf. Art. 130 din Legea 1/2011)  PDF
 • Raportul rectorului  privind starea UAO  în 2019 (2020) (Cf. Art. 130 din Legea 1/2011) PDF

Rapoarte ale rectorului privind  extinderea relațiilor internaționale

 • Raportul rectorului asupra vizitei de lucru în China (12-23 mai 2013):  PDF
 • Raportul rectorului asupra vizitei de lucru în India (17-24 ianuarie  2014):  PDF 

SENAT

Comisiile permanente ale Senatului: PDF

RAPOARTE:

RAPORT DE EVALUARE A CALITĂȚII PE ANUL UNIVERSITAR 2019-2020 16.12.2020  PDF

******************

Înapoi la conținut.