Sari la conținut.

Universitatea Agora din municipiul Oradea (UAO)

Documentele UAO  

Baza legislativă privind funcţionarea şi acreditarea

 • Legea educaţiei naţionale/Legea nr. 1/2011 (actualizată 2021):  PDF
 • Legea nr. 59/2012 privind înfiinţarea/acreditarea Universităţii Agora din municipiul Oradea:  PDF
 • Legea 206_2004 privind buna conduita in cercetarea stiintifică și în activitatea didactică sintac martie 2021 invigoare din martie 2016 PDF
 • Ordinul nr. 4616/28.06.2012 privind monitorizarea:  PDF
 • Confirmare rector prin OMECTS nr. 3887/02.05.2012 (Prof.univ.dr. Ioan Dzițac, mandatul 2012-2016):  PDF
 • Confirmare rector prin OMECTS nr. 3710/28.04.2016  (Prof.univ.dr. Ioan Dzițac, mandatul 2016-2020):  PDF
 • Confirmare rector prin OMEC nr. 3790/20.03.2020 (Prof.univ.dr.ing. Mișu-Jan Manolescu,  mandatul 2020-2024):   PDF
 • Codul de etică UAO PDF
 • Hotărârea privind divizarea FDSE în două facultăți începând cu 2015-2016:  PDF  
 • Planul strategic al UAO 2016-2020:  PDF
 • Planul strategic UAO 2021-2025 PDF
 • Planul managerial al rectorului UAO pentru mandatul 2016-2020:  PDF
 • Legea_59_2012 priv_infiintarea_UAO PDF
 • Legea_288-2004_-_actualizata 2018 PDF
 • GDPR_CELEX_32016R0679_RO_TXT PDF

Cadru normativ- legislatie COVID-19

 • Anexa-la-Hotarare-CNSSU-nr.24-din-15.05.2020-declarare-stare-de-alerta---masuri-pe-timpul-starii-de-alertăPDF
 • HG-394-declarare-stare-de-alerta_18.05.2020 PDF
 • Hotarare-CNSSU-nr.24-din-15.05.2020-declarare-stare-de-alerta PDF
 • ITM Bihor-9142_SCSSM_18-05-2020 instiintare  - masuri COVID PDF
 • Legea-55-2020-m-of-396-din-15-mai-2020 PDF
 • Legea-Educaţiei-Naţionale-nr.-1-din-2011-actualizată-iulie-2020 PDF
 • MEC_158-GP-09.03.2020-recomandari suspendare proces educational- CORONAVIRUS PDF
 • MEC_217-GP-01.04.2020-efectuarea activitatilor pe platforme online  PDF
 • MEC_282-GP-06.05.2020-Masuri implementate si exemple, COVID-19 PDF
 • MEC_8725-17.03.2020-utilizarea unor metode didactice alternative de invatamant PDF
 • MEC_8880-07.04.2020- clarificari Utilizarea metode didactice alternative de invatamant PDF
 • MS_DSP Bihor_4002-02.03.2020-informari_coronavirus PDF
 • OMEC_MS_4267 mai 2020 pentru stabilirea unor masuri de prevenire si combatere a imbolnavirilor cu SARS CoV 2 in institutiile de invatamant PDF
 • Ordin 4020-2020_7aprilie2020_derogare pe durata starii de urgenta PDF
 • Ordin 4205-2020_6mai2020_modificare admitere PDF
 • Ordin 4206-2020_6mai2020_masuri PDF
 • Ordin comun MS - MEC_5487_1494_2020_31 august_2020_masuri organiz activ PDF
 • Ordin comun MS - MEC_5650-1670_2020_29sept2020_masuri oragniz activ PDF
 • OUG 58 - 2020_23aprilie2020_masuri PDF
 • OUG 141-2020_19august2020_masuri si modificare LEN PDF

Cadru normativ - acte de studii

 • HG_607_2014_conţinut_format_acte_studii_ciclul I PDF
 • HG_728_2016_conţinut_format_acte_studii_ciclul II PDF
 • Ordin 3067-2020_Norme metodologice pentru vizarea actelor de studii PDF
 • Ordin 3714-2018 (reactulizat 2020)_Regulament de organizare, funcţionare şi operaţionalizare RMUR PDF
 • Ordin 5272-2015 (reactulizat 2017) Procedura de aprobare a necesarului de formulare tipizate PDF
 • Ordin-MEC-4156-din-2020-Regulament-privind-regimul-actelor-de-studii-si-al-documentelor-universitare PDF
 • OUG_42_2015_Dreptul_absolv_la_acte de studii_recunoscute  PDF

Cadru normativ- activitate studentească

 • OM_650_2014 Metodologie cadru_centre_consiliere_si_orientare_in_cariera_CCOC PDF
 • OM_3666_2012_CODUL_DREPTURILOR_OBLIGATIILOR_STUDENTILOR PDF
 • OM_3952_2012_FINALIZARE_SITUATII_SPECIALE_art361_LEN PDF

Cadru normativ - asigurarea calității

 • HG 577-2017_calificărilor şi titlurilor PDF
 • Legea 87_2006 pt aprob OUG75_2005 privind asigurarea calităţii educaţiei PDF
 • Ordin 3131-2018_includere cursurilor de etică şi integritate academică PDF
 • Ordin 3475-2017 (modificari + completari 2019)_Metodologiei de înscriere şi înregistrare a calificărilor RNCIS PDF
 • Ordin 5146-2019_aplicarea generalizata a Sistemului european de credite transferabile PDF
 • Ordin comun nr. 3.235_93_4.02.2021_COVID PDF
 • Ordinul 4697-2019 _Metodologie privind eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor universitare_Dir 2005_36_CE PDF
 • Oug 141-2020_instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ PDF

Cadru normativ- studii universitare de licență

 • HG 739-2020 modificare HG 299-2020 PDF
 • HG-nr.-299-din-2020-nomenclator_acreditari-licenta PDF
 • Ordin 3131-2018_includerea în planurile de învăţământ a cursurilor de etică și integritate academică PDF
 • Ordin 4020-2020_derogarea de la prevederile legale în domeniul învăţământului superior, pe durata stării de urgenta PDF
 • Ordin 6102-2016 (reactualizat 2021)_Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii PDF
 • Ordin 6125-2016 (reactualizat 2021)_Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licență,disertație PDF
 • OUG 58 - 2020_luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ PDF

Cadru normativ - studii universitare de master

 • HG 738-2020 mdodificare HG 297-2020 PDF
 • Hotărâre Nr. 404_2006 din 29.03.2006  privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de masterat PDF
 • OMEC 4524_2020_master didactic PDF
 • Ordin 3131-2018_includerea în planurile de învăţământ a cursurilor de etică și integritate academică PDF
 • Ordin 4020-2020_derogarea de la prevederile legale în domeniul învăţământului superior, pe durata stării de urgenta PDF
 • Ordin 6102-2016 (reactualizat 2021)_Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii PDF
 • Ordin 6125-2016 (reactualizat 2021)_Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licență, disertație PDF
 • ORDIN MEC_MS_4267_2020 din 18,19 mai 2020 pentru stabilirea unor masuri de prevenire si combatere a imbolnavirilor cu SARS CoV 2 PDF
 • ORDIN Nr. 4206_2020 din 6 mai 2020 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului superior din România PDF
 • OUG 58 - 2020_luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ PDF

Cadru normativ - studii postuniversitare

 • Ordin 4750-2019 (reactualizat 2020) PDF
 • Ordin Nr. 3063_2020 din 16 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea OMEN 4750_2019 Metodologiei-cadru - organizare și înregistrare postuniv PDF
 • ORDIN Nr. 4750_2019 din 12 august 2019 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi înregistrare a programelor postuniversitare PDF

Cadru normativ- mobilități

 • Anexa HG_780_2015_Strategia naţionala privind imigraţia 2015-2018 şi Planului de acţiune pe anul 2015 PDF
 • Ghid-ECTS PDF
 • HG_453_2011_Implement_progr_schimburi_studii_univ__in_Europa Centrala_CEEPUSIII PDF
 • HG_780_2015_Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2015-2018 PDF
 • HOTĂRÂRE Nr. 405_2017 din 31 mai 2017 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru românii de pretutindeni pentru perioada 2017-2020 PDF
 • OM-3223-2012_Metodologie recunoastere perioade de studii efectuate in strainatate + GRILA PDF
 • OMEN 3619-2018_Metodologiei privind susţinerea măsurilor compensatorii în vederea recunoaşterii actelor de studii PDF
 • ORDIN 3473-2017_Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini PDF
 • ORDIN 5140-2019_Metodologiei privind mobilitatea academică a studenţilor PDF
 • ORDIN_5146_2019_ aprobarea aplicării generalizate a Sistemului european de credite transferabile PDF
 • ORDIN_6121_2016_Metodologiei de recunoaştere a actelor de studii eliberate in strainatate PDF

Cadru normativ - TITLURI DIDACTICE SI DE CERCETARE

 • Anexa ordin 6.129_2016 standarde minimale_0 PDF
 • HG 457-2011 (reactualizata 2018)_Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor PDF
 • HG 902-2018_Metodologiei-cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică PDF
 • ORDIN_5922_2016_metodologie recunoastere functii didactice PDF

Carta  și Regulamentele aferente

Carta Universității Agora (2020): PDF

 • Aviz MEC Carta (2020):  PDF

 Art. 109/Carta 2019. Din prezenta Cartă, cu aprobarea senatului şi avizul CA-UAO, fac parte integrantă, ca anexe, următoarele reglementări normative:

Regulamente

 1. Regualament de organizare  si functionare a Senatului Universitatii Agora din municipiul Oradea PDF
 2. Regulament de acordare a burselor in cadrul UAO PDF
 3. Regulament de acordare a titlurilr onorifice ,,Doctor Honoris Causa `` si Senator  de Onoare`` PDF
 4. Regulament de desfasurare a activitatilor didactice in sistem online in cadrul UAO PDF
 5. Regulament de desfasurare a activitatilor stiintifice studentesti, ciclul I-Licenta PDF
 6. Regulament de desfasurare a activitatilor stiintifice studentesti. Ciclul II MASTERAT. PDF
 7. Regulament de desfasurare didactice in sistem online in cadrul UAO PDF
 8. Regulament de inmatriculare a studentilor la ciclul de licenta si masterat PDF
 9. Regulament de ordine interioara PDF
 10. Regulament de organizare  si funtionare a Consiliului de Administratie al UAO PDF
 11. Regulament de organizare si desfasurare a examenelor de licenta si disertatie la UAO PDF
 12. Regulament de organizare si functionare  ALUMI PDF
 13. Regulament de organizare si functionare a centrului de consiliere si orientare in  cariera din cadrul UAO PDF
 14. Regulament de organizare si functionare a UAO PDF
 15. Regulament de organizare, functionare si administrare a bibliotecii UAO PDF
 16. Regulament de recunoastere a studiilor studentilor ca urmare a unor mobilitati la alte universitati din tara si/sau strainatate PDF
 17. Regulament de utilizare a retelei informatice PDF
 18. Regulament privind activitatea profesională a stundentilor in baza sistemului european de credite transferabile ECTS VALABIL INCEPAND CU ANUL UNIVERSITAR 2019-2020 PDF
 19. Regulament privind activitatea profesională a studentilor in baza sistemului european de credite transferabile ECTS VALABIL PENTRU ANUL UNIV. 2020-2021 PDF
 20. Regulament privind alegerea reprezentantilor studentilor in structurile de conducere ai administrative ale UAO PDF
 21. Regulament privind arhivarea documentelor la UAO PDF
 22. Regulament privind initierea, aprobarea, monitorizarea si evaluarea periodica a programelor de studii de la ciclul de Licenta si Masterat PDF
 23. Regulament privind ocuparea posturior didactice auxiliare a posturilor nedidactice PDF
 24. Regulament privind organizarea si desfăsurarea concursului de admitere  in ciclurile de studii univ. de licenta si de master pt. anul 2021-2022 in cadrul UAO PDF
 25. Regulament privind organizarea si functionarea programelor postuniversitare de formare si dezvoltare profesională continua (POSTUNIV) PDF
 26. Regulament privind procurarea, pastrarea, folosirea scoaterea din uz si casarea timbrului sec cu Stema RO. si a stampilelor fara  Stema  RO. in UAO PDF
 27. Regulament privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare in UAO  PDF
 28. Regulamentul cercurilor stiintifice studentesti din cadrul FSJA PDF
 29. Regulamentul Comisiei pentru evaluarea si asigurarea serviciilor educationale si de cercetare stiintifica PDF
 30. Regulamentul de organizare si functionare a secretariatelor UAO PDF
 31. Regulamentul de organizare si functionare al Departamentului Stiinte Juridece si Administrative PDF
 32. Regulamentul privind desfasurarea practicii pentru studentii UAO PDF
 33. Regulamentul privind desfasurarea stagiului de practica pentru studentii UAO PDF

Metodologii

 1. Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice in cadrul UAO PDF
 2. Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de promovare in cariera didactica PDF
 3. Metodologia org. si functionarea concursului de admitere in ciclurile univ. de licenta si de master 2021-2022 FSE PDF
 4. Metodologia privind alegerea decanilor din UAO PDF
 5. Metodologia privind desfasurarea practicii pentru studentii FSJA PDF
 6. Metodologia privind desfasurarea stagiului de practica pentru studentii FSJA PDF
 7. Metodologia privind in UAO a functiilor didactice din invatamantul universitar obtinute in instituții de invatamant universitar acreditate din strainatate PDF
 8. Metodologia privind organizarea și desfăsurarea concursului de admitere in ciclurile de studii univ.de licenta si de master pentru anul univ. 2021-2022 FSJA PDF
 9. Metodologia privind recunoasterea UAO a diplomei de doctor si a titlului de doctor in stiinte sau intr-un domeniu profesional, obtinute in strainatate PDF
 10. Metodologia proprie referitoare la procesul de constituire si de alegere a structurilor de conducere la nivelul UAO PENTRU PERIADA 2016-2020 PDF
 11. Metodologie privind mentinerea calitatii de titular a cadrelor didactice dupa indeplinirea varstei de pensionare de 65 de ani in cadrul UAOPDF

Proceduri

 1. Procedura de atribuire si indrumare a lucrarilor de finalizare a studiilor universitare din cadrul FSJA PDF
 2. Procedura de verificare a lucrarilor de finalizare a studiilor universitare prin sistemul  de detectare a similitudini la nivelul FSJA PDF
 3. FSJA- Procedura de recunoastere a creditelor de studii si a rezultatelor obtinute in cadrul mobilitatilor PDF
 4. Prcedura de management si solutionare  a reclamatiilor si contestatiiilor  candidatilor si a studentilor, Studii universitare de licenta PDF
 5. Procedura de elaborare a planurilor de invatamant pentru programele de studii din UAO PDF
 6. Procedura de evaluare interna a programelor de studii de licenta si masterat PDF
 7. Procedura de evauare a cadrelor didactice de catre studenti pe anul universitar 2019-2020 PDF
 8. Procedura de finalizare a studiilor Universitare de licenta-FSE PDF
 9. Procedura de finalizare a studiilor Universitare de licenta-FSJA PDF
 10. Procedura de management  si solutionare a reclamatiilor si contestatiilor candidatilor si a studentilor. Studii universitare de licenta PDF
 11. Procedura de organizare si desfasurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice FSJA PDF
 12. Procedura de promovare a studentilor dintr-un an de studii in altul, in functie de creitele de studii ECTS  acumulate PDF
 13. Procedura organizare si desfasurarea in format online a activitatilor de evaluare a studentilor in cadrul FSE din UAO PDF
 14. Procedura privind  accesul studentilor la spatii wireles si la calculatoarele universitatii PDF
 15. Procedura privind angajarea pe perioda determinata a personalului didactic si de cercetare asociat in cadrul FSJA PDF
 16. Procedura privind examinarea si notarea studentilor PDF
 17. Procedura privind organizare si functionarea in format online a activitatilor de evaluare a studentilor in cadrul FSE PDF
 18. Procedura privind organizarea activitatii didactice pentru studiile universitare de licenta PDF
 19. Procedura privind organizarea si desfasurarea in format online a activitatilor de evaluare a studentilor in cadrul UAO PDF
 20. Procedura privind organizarea si desfasurarea in format online a activitatilor in cadrul FSJA- din UAO (11.01.2021) PDF 
 21. Procedura privind organizarea si desfasurarea in format online a activitatilor in cadrul FSJA- din UAO PDF
 22. Procedură recunoastere/echivalare nota valabila incepand cu anul univ. 2017-2018 PDF

Rapoarte ale rectorului

 Rapoarte privind starea UAO

 • Raportul rectorului  privind starea UAO  în 2013 (2014) (Cf. Art. 130 din Legea 1/2011):  PDF
 • Raportul rectorului  privind starea UAO  în 2014 (2015) (Cf. Art. 130 din Legea 1/2011):  PDF
 • Raportul rectorului  privind starea UAO  în 2015 (2016) (Cf. Art. 130 din Legea 1/2011):   PDF
 • Raportul rectorului  privind starea UAO  în 2016 (2017) (Cf. Art. 130 din Legea 1/2011):   PDF 
 • Raportul rectorului  privind starea UAO  în 2017 (2018) (Cf. Art. 130 din Legea 1/2011): PDF
 • Raportul rectorului  privind starea UAO  în 2018 (2019) (Cf. Art. 130 din Legea 1/2011)  PDF
 • Raportul rectorului  privind starea UAO  în 2019 (2020) (Cf. Art. 130 din Legea 1/2011) PDF

Rapoarte ale rectorului privind  extinderea relațiilor internaționale

 • Raportul rectorului asupra vizitei de lucru în China (12-23 mai 2013):  PDF
 • Raportul rectorului asupra vizitei de lucru în India (17-24 ianuarie  2014):  PDF 

DEPARTAMENTE/ COMPARTIMENTE SUBORDONATE RECTORULUI (2016-2020)

 • Departamentul de asigurare a calităţii (DAC):  PDF
 • Departamentul de comunicare, imagine şi asigurare a transparenţei: PDF
 • Departamentul de studii postuniversitare, de formare şi dezvoltare profesională continuă:  PDF
 • Departamentul de marketing universitar și Alumni:  PDF
 • Compartimentul pentru consiliere şi orientare a carieriei:  PDF

SENAT

Comisiile permanente ale Senatului: PDF

 • Raportul Comisiei de evaluare internă a calității 2019-2020 PDF
 • Raportul Comisiei  de evaluare internă a calității  2018-2019 PDF

******************

Înapoi la conținut.