Sari la conținut.

EVALUAREA CALITĂȚII ȘI ACREDITAREA

Regulamentul  privind Sistemul de Evaluare, Monitorizare şi Asigurare a Calităţii:  PDF;

Departamentul de asigurare a calităţii (DAC, 2016-2020):  PDF

DOCUMENTE PRIVIND EVALUAREA  (ARACIS) - 2020 - Program de Studii Licenta Drept

DOCUMENTE PRIVIND EVALUAREA INSTITUŢIONALĂ PERIODICĂ  EXTERNĂ (ARACIS) - 2017


Consiliul ARACIS, în ședința din 25.01.2018, a acordat Universității Agora calificativul ÎNCREDERE: PDF

Rapoartele/ezultatele evaluării ARACIS 2018: http://www.aracis.ro/?id=399

Specializări acreditate de ARACIS:

1. Documentație ARACIS

1.1.  Raport de  evaluare internă în vederea evalurării instituționale (RO) + Anexele

1.2. Self assessment report for the institutional evaluation (EN):  PDF

1.3. Raportul studenților  de autoevaluare instituțională internă:  PDF

1.4. Raport de autoevaluare a programului  Management + Anexe

2. Baza legislativă privind funcţionarea şi acreditarea

2.1. Legea educaţiei naţionale/Legea nr. 1/2011 (actualizată în 2016):  PDF

2.2. Legea nr. 59/2012 privind înfiinţarea/acreditarea Universităţii Agora din municipiul Oradea:  PDF 

2.3. Confirmare rector prin OMECTS nr. 3887/02.05.2012 (mandatul 2012-2016):  PDF

2.4. Carta Universităţii Agora (2012): PDF; Aviz minister:  PDF  ; (Carta UAO 2016:  PDF)

2.5. Confirmare rector prin OMECTS nr. 3710/28.04.2016  (mandatul 2016-2020):  PDF

2.6. Carta 2016 și regulamentele aferente

2.7. Hotărârea privind divizarea FDSE în două facultăți începând cu 2015-2016:  PDF

2.8. Planul managerial al rectorului UAO pentru mandatul 2016-2020:  PDF

3. Metodologii privind ocuparea posturilor prin concurs

3.1. Metodologia proprie  de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în cadrul UAO pe perioadă nedeterminată:   PDF

3.2. Metodologia proprie  de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în cadrul UAO pe perioadă determinată:  PDF

4. Program  Erasmus - mobilități pentru studenți și cadre didactice

4.1. Erasmus Policy Statement:  PDF

4.2. Regulament Erasmus:  PDF

5. Rapoarte EUA-IEP

5.1. Raportul de autoevaluare pentru prima vizită a comisiei EUA-IEP 2014 (1) :  PDF

5.2. Raportul Comisie de autoevaluare EUA-IEP (2):  RO 

5.3. Raportul echipei de evaluare EUA-IEP: EUA-IEP Team (2014)

Rapoarte de evaluare internă a calității

6. Rapoartele anuale ale rectorului privind starea UAO (Cf. Art. 130 din Legea 1/2011)

6.1. Raportul rectorului  privind starea UAO în 2012 :  PDF

6.2. Raportul rectorului  privind starea UAO  în 2013:  PDF 

6.3. Raportul rectorului  privind starea UAO  în 2014:  PDF

6.4. Raportul rectorului  privind starea UAO  în 2015:   PDF

6.5. Raportul rectorului  privind starea UAO  în 2016:   PDF

7. Modele de documente

7.1. Model - Fișă de disciplină (RO):  DOCX

7.2. Model - Fișă de disciplină (EN):  DOCX 

7.3. Model - Anexa 5 (ARACIS):   DOC  • EUA-IEP Team (2014): "The team has enjoyed learning about the characteristics of Agora University and its role as an entrepreneurial provider of higher education in the fields of law, management and social science. It has been an interesting experience to discuss with staff, students, and external stakeholders the challenges faced by UAO and the university’s efforts to address constraints and to explore future opportunities. We believe the university has the potential to take successful steps in its next stage of development."

Înapoi la conținut.