Sari la conținut.

ALEGERI 2016-2020

Documentele privind organizarea referendumului pentru stabilirea modalităţii de desemnare a rectorului Universităţii Agora din municipiul Oradea pentru mandatul 2016-2020

1. Ordinul nr. 3751/2015 de aprobare a Metodologiei-cadru referitoare la procesul de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor din sistemul național de învățământ superior + Metodologia- cadru:  PDF

2. Metodologia proprie referitoare la procesul de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul Universității Agora din municipiul Oradea:  PDF

3.  Calendarul referendumului:  PDF

4.  Componența Biroului electoral al UAO:  PDF

5.   Lista de vot provizorie (fără codul numeric personal):  PDF

6. Anunțul Biroului electoral al UAO cu privire la desfășurarea referendumului:  PDF

7.   Anunțul UAO privind referendumul:  PDF

8.    Lista de vot finală (fără codul numeric personal):  PDF

9.    Hotarârea senatului de validare a referendumului:  PDF

REGULAMENT GENERAL şi CALENDARUL privind alegerea în structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea Agora din municipiul Oradea (UAO) pentru legislatura 2016-2020

 • Carta Universităţii Agora (2016):  PDF
 • Organigrama 2016:  PDF 
 • Regulament 2016:  PDF
 • Calendar 2016:  PDF
 • Formular de candidatură:  MS-W 

CANDIDATURI la  funcţia de rector al  Universităţii Agora din municipiul Oradea (UAO) pentru legislatura 2016-2020

 • Depunerea candidaturilor pentru funcţia de rector: 01.02.2016 - 05.02.2016, până la  ora 16:00.
 • Dezbaterea planului managerial cu cadrele şi studenţii: 09.02.2016, ora 17:00.
 • Alegeri pentru funcţia de rector (turul I): 10.02.2016, începând cu ora 15:00.
 • Alegeri pentru funcţia de rector (turul II): 11.02.2016, începând cu ora 15:00.

1. Prof.univ.dr. Ioan DZIŢAC

Deviza managerială: „Adaptare şi Internaționalizare!”

 • Declaraţia de candidatură:  PDF ;
 • CV:  PDF ;
 • Articole selectate (28 articole indexate ISI, cu peste 70 de citări în ISI Web of Science):  PDF  ;
 • Lista completă de lucrări: HTML
 • Raport privind mandatul de rector 2012-2016:  PDF) ;
 • Plan managerial 2016-2020:  PDF .

Rezultatul alegerilor pentru funcţia de rector:

 • Prof.univ.dr. Ioan DZIŢAC a obţinut 100% din sufragiile celor prezenţi la vot.
 • Ordinul MENSC nr. 3710/28.04.2016 privind confirmarea domnului Prof.univ.dr. Ioan Dziţac în funcţia de rector al Universităţii Agora din municipiul Oradea (mandatul 2016-2020): PDF

Începând cu 29.02.2016, prin aprobarea senatului şi decizia rectorului, conducerea executivă a fost completată astfel:

 • Prorector: Conf.univ.dr. Gabriela BOLOGA;
 • Cancelar: Conf.univ.dr. Ramona URZICEANU;
 • Decan al Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative: Prof.univ.dr. Elena-Ana IANCU;
 • Decan al Facultăţii de Ştiinţe Economice: Lect.univ.dr. Casian BUTACI.

Înapoi la conținut.