Sari la conținut.

Universitatea Agora din municipiul Oradea

Programe postuniversitare

 • ORDIN Nr. 4750/2019 din 12 august 2019
  privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi înregistrare a programelor postuniversitare de către instituţiile de învăţământ superior    link catre http://univagora.ro/ro/calitate/documente/
 • Adresa ANC nr. 4978/14.06.2021 cu privire la înscrierea programului de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă Managementul resurselor umane  PDF
 • Adresa ANC nr. 4979/14.06.2021 cu privire la înscrierea programului de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă Științe penale și criminalistică  PDF
 • Adresa ANC nr. 4980/14.06.2021 cu privire la înscrierea programului de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă Instituții de dreptul muncii  PDF
 • Adresa ANC nr. 4981/14.06.2021 cu privire la înscrierea programului de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă Instituții de drept privat  PDF
 • Programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, aprobate de minister prin adresa nr. 57208/19.09.2012 (programe pentru absolvenţii de facultate cu diplomă de licenţă):  PDF
 • Regulament propriu privind organizarea studiilor postuniversitare şi de formare continuă:  PDF

Nr.

crt.

Domeniu de licenţă acreditat

Denumirea programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă

Nr. total

ore

Nr. credite transferabile

SECT/ECTS

Nr. locuri

1.

Drept

Instituţii de dreptul muncii

Plan de învăţământ: PDF

224

30


50

2.

Drept

Instituţii de drept privat

Plan de învăţământ: PDF

224

30


50

3.

Drept

Ştiinţe penale şi criminalistică

Plan de învățământ: PDF

224

30


50

4.

Management

Managementul resurselor umane

Plan de învăţământ:  PDF

210

30


50

Notă importantă:
1. Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, denumite în continuare programe postuniversitare, sunt parte din educaţia permanentă, fiind incluse în învăţarea pe tot parcursul vieţii.
2. În conformitate cu prevederile legale, programele postuniversitare utilizează sistemul de credite de studiu transferabile şi se finalizează cu un examen de certificare a competenţelor profesionale/rezultatelor învăţării asimilate de cursanţi pe parcursul programului. Certificatul de atestare a competenţelor profesionale este însoţit de un supliment descriptiv.

Taxe

 • Taxa de înscriere: 50 RON (pentru absolvențíi Universității Agora); 100 RON (pentru absolvenţii altor universități);
 • Taxa/1 program de studiu: 600 RON (se poate achita în două rate);
 • Taxa examen de absolvire și eliberare diplomă și supliment de diplomă: 300 RON.

Acte necesare la înscriere:

 • Diplomă de licenţă și suplimentul la diplomă,  în original sau copie legalizată (pentru absolvenţii din acest an este suficientă adeverinţa de absolvire);
 • Diploma de bacalaureat sau echivalentă, în original sau copie legalizată. În lipsa originalului, copia legalizată trebuie să fie însoţită de o adeverinţă de la instituţia unde se află originalul;
 • Copie după certificatul de naştere;
 • Copie după certificatul de căsătorie (pentru candidaţii care şi-au schimbat numele în urma căsătoriei);
 • Două fotografii 3/4;
 • Copie după actul de identitate;
 • Adeverinţă medicală;
 • Un dosar plic.

Persoană de contact: Roxana VIDICAN

E-mail: secretariat@univagora.ro,  Fax:+40 259 434 925

Tel: +40 259 427 398, +40 259 472 513

Înapoi la conținut.