Sari la conținut.

Personal didactic titular în anul universitar 2016-2017

Profesori universitari

1. Mişu-Jan MANOLESCU - Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Universităţii Agora

2. Adriana MANOLESCU- Preşedinte al Senatului Universităţii Agora

3. Elena-Ana IANCU - Decan al Facultății de Științe Juridice și Administrative

4. Ionuţ PANDELICĂ

Conferenţiari universitari 

1. Gabriela-BOLOGA - Prorector

2. Casian BUTACI - Decan FSE

2. Vasile CREŢ

3. Ramona-URZICEANU- Cancelar

4. Ioan STAN - Membru în Senat

5. Laura POPOVICIU - Consilier juridic

6. Viorina JUDEU - Secretar Şef Universitate

7. Dan BENŢA - Responsabil E-Learning

8. Alina MANOLESCU - Director al Departamentului de Științe Sociale

9. Nicuşor BURTĂ  - Responsabil relații cu mediul de afaceri

Lectori universitari

1. Oana MATEUŢ-PETRIŞOR

2. Ioan LAZĂ

3. Radu-Gheorghe FLORIAN - Ombudsman

4. Ioana DUDAȘ

5. Liviu LASCU

6. Florian MATEAȘ

7. Crăciun LEUCEA

Asistenţi universitari

1. Laura-Dumitrana RATH-BOŞCA- Director al Departamentului de Informare, Consiliere şi Orientare a carierei

2. Anca TĂTĂRAN

3. Elena SFERLEA

4. George Marius Șinca

Personal didactic  şi de cercetare asociat

1.  Ioan DZIŢAC - Rector

2. Constantin ROŞCA - Director al  Departamentului de  Audit Intern

3. Costantin DUVAC - Conferenţiar universitar

Înapoi la conținut.