Sari la conținut.

Programe de studii universitare de master (Bologna -Ciclul II)

Acreditare și număr de locuri stabilite prin H.G.  :

Nr. crt.

Domeniu

Program de studiu

de master

Nr. credite-

Forma- Acreditare

Nr. total locuri

Confirmarea acreditării și a nr. de locuri

1

Management

Managementul resurselor umane – 2 ani

120 –IF - A

50

H.G. nr.582/2014

2

Drept

Științe penale și criminalistică – 1 an

Cercetări criminalistice aplicate- 2 ani

60 –IF - A

120 IF -A

50

.

Acte necesare la înscrierea la master:

· Cerere de înscriere (se primeşte un formular la înscriere)

·  Diploma de bacalaureat original și copie legalizată (pentru conformitate) 

·  Diploma de licenţă original și copie legalizată sau adeverniţa de licenţă pentru promoţia 2016

·  Foaie matricolă sau supliment de diplomă original și copie legalizată

·  Copie dupa actul de identitate

·  Adeverinţă medicală şi dovada de vaccinare  

·  Certificat de naştere - copie xerox

·  Certificat de căsătorie - copie xerox (dacă este cazul)

·  2 poze color (3/4 cm, de calitate bună)

·  Dosar plic

·  Taxă de înscriere.

Domeniul de master acreditat "Management"

1. Program de master : "Managementul resurselor umane" (acreditat prin H.G. )

 • Durata: 2 ani;
 • Număr credite ECTS: 120;
 • Număr locuri: 50;
 • Forma de învăţământ: învățământ cu frecvență (IF);
 • Platformă suport cursuri: Moodle;
 • Candidaţi eligibili: absolvenţi de studii universitare de orice profil, cu diplomă de licenţă sau echivalentă (pentru licenţiaţii/diplomaţii din 2016 se acceptă adeverinţa);
 • Creditele obţinute la programele de studii postuniversitare se recunosc la discipline corespunzătoare;

Domeniul de master acreditat "Drept"

1. Program de master : "Științe penale și criminalistică" (acreditare prin H.G. )

 • Durata: 1 an;
 • Număr credite ECTS: 60;
 • Număr locuri: 50;
 • Forma de învăţământ: IF;
 • Plan de învăţământ valabil începând cu anul universitar  2013-2014: Icon PDF (69,0 KO)
 • Platformă suport cursuri: Moodle;
 • Candidaţi eligibili: absolvenţi de studii universitare de orice profil, cu diplomă de licenţă sau echivalentă (pentru licenţiaţii/diplomaţii din 2016 se acceptă adeverinţa);
 • Creditele obţinute la programele de studii postuniversitare se recunosc la discipline corespunzătoare;

2. Program de master : "Cercetări criminalistice aplicate" 

 • Durata: 2 ani;
 • Număr credite ECTS: 120;
 • Număr locuri: 50;
 • Forma de învăţământ: IF;
 • Plan de învăţământ valabil începând cu anul universitar  2015-2016: Icon PDF (131,1 KO)
 • Tematica de concurs pentru interviu:  Icon PDF (287,0 KO)

Informaţii suplimentare

Tel: +40 259 427 398, +40 259 472 513 sau prin e-mail secretariat@univagora.ro

Înapoi la conținut.