Sari la conținut.

Facultatea de  Ştiinţe Juridice și Administrative

Adresa: Piaţa Tineretului, nr. 8
410526 Oradea, jud. Bihor

Decan: Prof.univ.dr. Elena-Ana IANCU

Contact decan: decan.fjsa@univagora.ro

  • Contact secretariat: secretariat.fsja@univagora.ro
  • Tel: +40 259 427 398, +40 259 472 513,
  • Fax:+40 259 434 925

Departamente subordonate

Programe de studii gestionate cf.
H.G.nr.376/18.05.2016: Icon PDF (387,7 KO)

CICLUL I: STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

  • Drept (4 ani, 180 ECTS, acreditat, 100 locuri)
  • Poliție locală (3ani, 180 ECTS, acreditat, 80 locuri)

CICLUL II: STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

  • Științe penale și criminalistică (1 ani, 60 ECTS, acreditat, 50 locuri)
  • Cercetări criminalistice aplicate (2 ani, 120 ECTS, acreditat, 50 locuri)

STUDII POSTUNIVERSITARE:

  • Programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, aprobate de minister prin adresa nr. 57208/19.09.2012: POSTUNIV

Consiliul Facultății de Științe Juridice și Administrative

1. Prof.univ.dr. Elena-Ana IANCU -Preşedinte

2. Conf.univ.dr. Alina-Angela MANOLESCU

3. Lect.univ.dr. Liviu LASCU

4. Lect.univ.dr. Elena SFERLEA - Membru

5. Lect.univ.dr. Craciun LEUCEA - Membru

Înapoi la conținut.