Sari la conținut.

Eliberarea diplomelor și actelor de studii

Datele de indentificare ale instituției și baza legislativă

Denumirea instituției de învățământ superior: UNIVERSITATEA AGORA DIN MUNICIPIUL ORADEA

Adresa instituției: Piața Tineretului, 8, 410526 Oradea, Tel: +40 259 427 398, +40 259 472 513, Fax:+40 259 434 925,  Tel./Fax +40 359 101 032 (Rector), secretariat@univagora.ro, rector@univagora.ro

Baza legală privind dreptul de a elibera diplome și acte de studii sub egida Ministerului Educației Naționale (valabile în România, Uniunea Europeană și tările terțe cu care România are convenții în acest sens):

 1. http://edu.ro/acte-de-studiu
 2. Legea educaţiei naţionale/Legea nr.1/2011 (actualizată 2016):  Icon PDF (1,2 MO)
 3. Legea nr.59/2012 privind înfiinţarea Universităţii Agora din municipiul Oradea: Icon PDF (925,6 KO)
 4. Carta Universităţii Agora (2016):  Icon PDF (1,6 MO)
 5.  Regulament privind completarea, păstrarea și eliberarea actelor de studii: Icon PDF (470,2 KO) ;
 6. OMEN nr. 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior: Icon PDF (462,4 KO)

Informații privind eliberarea diplomelor și actelor de studii/ duplicatelor

Persoana abilitată să elibereze diplome și acte de studii (persoana de contact)

 • Conf.univ.dr. Viorina Maria Judeu - Secretar Șef al Universității Agora
 • Tel: +40 259 427 398, +40 259 472 513, 
 • Fax:+40 259 434 925, 
 • E-mail: viorina@univagora.ro, secretariat@univagora.ro

Programul de eliberare  diplome de licență pentru promoția 2014 și promoțiile precedente: 

 • Marți, Miercuri, Joi, Vineri
 • Orele 13.00-16.00

Acte necesare la eliberarea diplomei: 

 • Buletin/Carte de identitate/Pașaport, 
 • Cerere + împuternicire cu autentificare notarială (în cazul ridicării de către o altă persoană).

Persoana abilitată să rezolve cererile, sesizările și reclamațiile:

 •  Prof.univ.dr. Ioan Dzițac - Rectorul Universității Agora, Tel./Fax +40 359 101 032, +4072256+2053, rector@univagora.ro

Formulare tipizate de cereri:

A1) Cerere pentru eliberarea duplicatului unui act de studii:  Icon DOC (30,0 KO)

A2) Cerere pentru eliberarea duplicatului anexei la un act de studii: Icon DOC (30,0 KO)

A3) Cerere pentru refacerea unui act de studii care conţine greşeli de redactare:  Icon DOC (30,5 KO)

A4) Cerere pentru eliberarea diplomei împuternicitului legal al titularului:  Icon DOC (30,0 KO)

Înapoi la conținut.