Sari la conținut.

Universitatea Agora din municipiul Oradea

Facultatea de Științe Economice / Facultatea de Științe Juridice și Administrative

Departamentul de Științe Sociale

Concurs posturi vacante

Anul universitar 2016-2017

Universitatea Agora din municipiul Oradea anunţă organizarea concursului privind ocuparea posturilor didactice vacante publicate de către Ministerul Educaţiei Naționale în Monitorul Oficial al României, nr. 1628 din 28.11.2016, partea a III-a, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi cu metodologia proprie a universităţii.

Posturile didactice vacante pentru anul universitar 2016-2017 sunt următoarele:

 • Profesor, disciplinele: Matematică, Sisteme informatice de asistare a deciziilor (poz. 8);
 • Lector, disciplinele: Finanțe, Finanțe publice (poz. 35);
 • Lector, disciplinele: Dezvoltare și planificare urbană, Dezvoltare durabilă şi protecţia mediului, Economie monetară, Monedă şi credit  (poz. 36);
 • Asistent, disciplinele:  Drept civil. Contracte speciale, Drept civil. Succesiuni, Dreptul familiei, Drept roman (poz. 52);
 • Asistent, disciplinele: Contabilitate financiară I,  Contabilitate financiară II, Contabilitate financiară, Contabilitate comparată, Contabilitate de gestiune, Bazele contabilităţii (poz. 53);
 • Asistent, disciplinele: Elemente de procedură penală, Drept penal. Partea generală II,Drept procesual penal. Partea specială, Drept penal. Partea specială, Drept penal special (poz. 56);
 • Asistent, disciplinele: Macroeconomie,Contabilitatea instituţiilor publice, Practică (poz. 57).

*******************************************

Rezultatul concursului:

 • Asistent poz. 53:   PDF
 • Asistent poz. 56:   PDF
 • Lector poz. 35:   PDF
 • Lector poz. 36:   PDF
 • Profesor poz. 8:   PDF

************************************

Candidați înscriși:

1. Dzițac Ioan, profesor poz. 8

 • CV:  PDF ;
 • Lista de lucrări:   PDF ;
 • Fișa de verificare:  PDF.

2. Bogdan Manole Decebal, lector poz. 35

 • CV:   PDF ;
 • Lista de lucrări:  PDF ;
 • Fișa de verificare:  PDF.

3. Bucur Catalin Adrian, lector poz. 36

 • CV:   PDF ;
 • Lista de lucrări:   PDF ;
 • Fișa de verificare:   PDF.

4. Vonea Răzvan Lucian, asistent poz. 53

 • CV:   PDF ;
 • Lista de lucrări:   PDF ;
 • Fișa de verificare:   PDF.

5. Doseanu Răzvan Viorel, asistent poz. 56

 •  CV:   PDF ;
 • Lista de lucrări:   PDF ;
 • Fișa de verificare:   PDF.

*********************************

Tema prelegerii didactice: 

1. Dzițac Ioan, profesor poz. 8: Aplicații ale matematicii fuzzy în metodele de luare a deciziilor.

2. Bogdan Manole Decebal, lector poz. 35: Asigurările sociale de stat. Controlul în asigurări.

3. Bucur Catalin Adrian, lector poz. 36: Strategii și proiecte de dezvoltare urbană.

4. Bonea Răzvan Lucian, asistent poz. 53: Contabilitatea bunurilor în regim de leasing.

5. Doseanu Răzvan Viorel, asistent poz. 56: Măsurile preventive și alte măsuri speciale. Arestarea preventivă.

----------------------------------------------------------------------------

I. Descrierea postului scos la concurs:

Postul de profesor, poziţia nr. 8 din Statul de funcţii al Departamentului de Ştiinţe Sociale, anul universitar 2016-2017, Universitatea Agora din municipiul Oradea, publicat în Monitorul Oficial nr. 1628 din 28.11.2016, Partea a III-a, cuprinde următoarele discipline:

-          Matematică

-          Sisteme informatice de asistare a deciziilor.

Postul de lector, poziţia nr. 35 din Statul de funcţii al Departamentului de Ştiinţe Sociale, anul universitar 2016-2017, Universitatea Agora din municipiul Oradea, publicat în Monitorul Oficial nr. 1628 din 28.11.2016, Partea a III-a, cuprinde următoarele discipline:

-          Finanțe

-          Finanțe publice.

Postul de lector, poziţia nr. 36 din Statul de funcţii al Departamentului de Ştiinţe Sociale, anul universitar 2016-2017, Universitatea Agora din municipiul Oradea, publicat în Monitorul Oficial nr. 1628 din 28.11.2016, Partea a III-a, cuprinde următoarele discipline:

- Dezvoltare și planificare urbană;

- Dezvoltare durabilă şi protecţia mediului;

- Economie monetară;

- Monedă şi credit.

Postul de asistent, poziţia nr. 52 din Statul de funcţii al Departamentului de Ştiinţe Sociale, anul universitar 2016-2017, Universitatea Agora din municipiul Oradea, publicat în Monitorul Oficial nr. 1628 din 28.11.2016, Partea a III-a, cuprinde următoarele discipline:

-          Drept civil. Contracte speciale;

-          Drept civil. Succesiuni;

-          Dreptul familiei;

-          Drept roman.

Postul de asistent, poziţia nr. 53 din Statul de funcţii al Departamentului de Ştiinţe Sociale, anul universitar 2016-2017, Universitatea Agora din municipiul Oradea, publicat în Monitorul Oficial nr. 1628 din 28.11.2016, Partea a III-a, cuprinde următoarele discipline:

-          Contabilitate financiară I;

-          Contabilitate financiară II;

-          Contabilitate financiară;

-          Contabilitate comparată;

-          Contabilitate de gestiune;

-          Bazele contabilităţii.

Postul de asistent, poziţia nr. 56 din Statul de funcţii al Departamentului de Ştiinţe Sociale, anul universitar 2016-2017, Universitatea Agora din municipiul Oradea, publicat în Monitorul Oficial nr. 1628 din 28.11.2016, Partea a III-a, cuprinde următoarele discipline:

-          Elemente de procedură penală;

-          Drept penal.  Partea generală II;

-          Drept procesual penal. Partea specială;

-          Drept penal. Partea specială;

-          Drept penal special.

Postul de asistent, poziţia nr. 57 din Statul de funcţii al Departamentului de Ştiinţe Sociale, anul universitar 2016-2017, Universitatea Agora din municipiul Oradea, publicat în Monitorul Oficial nr. 1628 din 28.11.2016, Partea a III-a, cuprinde următoarele discipline:

-          Macroeconomie;

-          Contabilitatea instituţiilor publice;

-          Practică.

****************************************************

II. Atribuţiile/activităţile aferente postului scos la concurs:

Atribuţiile, respectiv activităţile aferente postului de profesor sunt susţinerea de cursuri şi seminarii la disciplinele prevăzute în post, precum şi participări la examene, la seminarii din cadrul departamentului, admitere, activităţi de cercetare, consultaţii cu studenţii şi coordonarea  lucrărilor de licenţă.

Atribuţiile, respectiv activităţile aferente posturilor de lector sunt susţinerea de cursuri şi seminarii la disciplinele prevăzute în post, precum şi participări la examene, la seminarii din cadrul departamentului, admitere, activităţi de cercetare, consultaţii cu studenţii şi coordonarea  lucrărilor de licenţă.

Atribuţiile, respectiv activităţile aferente posturilor de asistent sunt susţinerea de seminarii la disciplinele prevăzute în post, precum şi participări la examene, la seminarii din cadrul departamentului, activităţi de cercetare.

******************************

III. Salariul

Profesor universitar: 1435 lei pentru poz. 8

Lector universitar: 1250  lei pentru poz. 35

Lector universitar: 1250 lei pentru poz. 36

Asistent universitar: 1250 lei pentru poz. 52

Asistent universitar: 1250 lei pentru poz. 53

Asistent universitar: 1250 lei pentru poz. 56

Asistent universitar: 1250 lei pentru poz. 57

----------------------------------------------------------------------------

IV. Calendarul concursului

Pentru postul de profesor, poz. 8

28.11. 2016 – 18.01.2017 - Perioada de înscriere (depunerea dosarelor de către candidaţi).

A. Susţinerea prelegerii publice de minim  45 de minute de către candidaţi în care aceştia îşi prezintă cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare şi planul de dezvoltare al carierei universitare conform tabelului:

Departament

Poziţia postului

Data

Locul de desfăşurare

Sala

Ora

Ştiinţe Sociale

Profesor 8

03.02.2017

H. President

Sala de Conferințe

13

B. Susţinerea prelegerii pe baza tematicii afişate pe site specifică postului descris conform tabelului:

Departament

Poziţia postului

Data

Locul de desfăşurare

Sala

Ora

Ştiinţe Sociale

Profesor 8

03.02.2017

H. President

Sala de Conferințe

14

03.02.2017 - Comunicarea rezultatelor

03.02.2017- 09.02.2017 - Depunerea contestațiilor

10.02.2017-14.02.2017 - Rezolvarea contestațiilor, întrunirea Consiliului facultății și întrunirea Senatului, după care emiterea Deciziei de numire şi de acordare a titlului universitar de către Rectorul Universităţii Agora.

14.02.2017-16.02.2017 - Transmiterea deciziilor de numire şi de acordare a titlurilor universitare împreună cu rapoartelor de concurs către MENCS şi CNATDCU.

----------------------------------------------------------------------------

IV. Calendarul concursului

Pentru postul de lector, poz. 35

28.11. 2016 – 18.01.2017 - Perioada de înscriere (depunerea dosarelor de către candidaţi).

A. Susţinerea prelegerii publice de minim  45 de minute de către candidaţi în care aceştia îşi prezintă cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare şi planul de dezvoltare al carierei universitare conform tabelului:


Departament

Poziţia postului

Data

Locul de desfăşurare

Sala

Ora

Ştiinţe Sociale

Lector 35

03.02.2017

Universitatea Agora, Pavilionul A

1.4 A

13

B. Susţinerea prelegerii pe baza tematicii afişate pe site specifică postului descris conform tabelului:

Departament

Poziţia postului

Data

Locul de desfăşurare

Sala

Ora

Ştiinţe Sociale

Lector 35

03.02.2017

Universitatea Agora, Pavilionul A

1.4 A

14

03.02.2017- Comunicarea rezultatelor

03.02.2017- 09.02.2017 - Depunerea contestațiilor

10.02.2017-14.02.2017 - Rezolvarea contestațiilor, întrunirea Consiliului facultății și întrunirea Senatului, după care emiterea Deciziei de numire şi de acordare a titlului universitar de către Rectorul Universităţii Agora.

14.02.2017-16.02.2017 - Transmiterea deciziilor de numire şi de acordare a titlurilor universitare împreună cu rapoartelor de concurs către MENCS şi CNATDCU.

----------------------------------------------------------------------------

IV. Calendarul concursului

Pentru postul de lector, poz. 36

28.11. 2016 – 18.01.2017 - Perioada de înscriere (depunerea dosarelor de către candidaţi).

A. Susţinerea prelegerii publice de minim  45 de minute de către candidaţi în care aceştia îşi prezintă cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare şi planul de dezvoltare al carierei universitare conform tabelului:


Departament

Poziţia postului

Data

Locul de desfăşurare

Sala

Ora

Ştiinţe Sociale

Lector 36

03.02.2017

Universitatea Agora, Pavilionul A

1.3 A

15

B. Susţinerea prelegerii pe baza tematicii afişate pe site specifică postului descris conform tabelului:

Departament

Poziţia postului

Data

Locul de desfăşurare

Sala

Ora

Ştiinţe Sociale

Lector 36

03.02.2017

Universitatea Agora, Pavilionul A

1.3 A

16

03.02.2017- Comunicarea rezultatelor

03.02.2017- 09.02.2017 - Depunerea contestațiilor

10.02.2017-14.02.2017 - Rezolvarea contestațiilor, întrunirea Consiliului facultății și întrunirea Senatului, după care emiterea Deciziei de numire şi de acordare a titlului universitar de către Rectorul Universităţii Agora.

14.02.2017-16.02.2017 - Transmiterea deciziilor de numire şi de acordare a titlurilor universitare împreună cu rapoartelor de concurs către MEN şi CNATDCU.

----------------------------------------------------------------------------

IV. Calendarul concursului

Pentru postul de asistent, poz. 52

28.11. 2016 – 17.01.2017 - Perioada de înscriere (depunerea dosarelor de către candidaţi).

A. Susţinerea prelegerii publice de minim  45 de minute de către candidaţi în care aceştia îşi prezintă cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare şi planul de dezvoltare al carierei universitare conform tabelului:

Departament

Poziţia postului

Data

Locul de desfăşurare

Sala

Ora

Ştiinţe Sociale

Asistent 52

02.02.2017

Universitatea Agora, Pavilionul A

1.4 A

12

 B. Proba scrisă

Departament

Poziţia postului

Data

Locul de desfăşurare

Sala

Ora

Ştiinţe Sociale

Asistent 52

02.02.2017

Universitatea Agora, Pavilionul A

1.4 A

13

C. Proba practică

Departament

Poziţia postului

Data

Locul de desfăşurare

Sala

Ora

Ştiinţe Sociale

Asistent 52

02.02.2017

Universitatea Agora, Pavilionul A

1.4 A

14

02.02.2017 - 03.02.2017- Comunicarea rezultatelor

03.02.2017- 09.02.2017 - Depunerea contestațiilor

10.02.2017-14.02.2017 - Rezolvarea contestațiilor, întrunirea Consiliului facultății și întrunirea Senatului, după care emiterea Deciziei de numire şi de acordare a titlului universitar de către Rectorul Universităţii Agora.

14.02.2017-16.02.2017 - Transmiterea deciziilor de numire şi de acordare a titlurilor universitare împreună cu rapoartelor de concurs către MEN şi CNATDCU.

----------------------------------------------------------------------------

IV. Calendarul concursului

Pentru postul de asistent, poz. 53

28.11. 2016 – 17.01.2017 - Perioada de înscriere (depunerea dosarelor de către candidaţi).

A. Susţinerea prelegerii publice de minim  45 de minute de către candidaţi în care aceştia îşi prezintă cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare şi planul de dezvoltare al carierei universitare conform tabelului:

Departament

Poziţia postului

Data

Locul de desfăşurare

Sala

Ora

Ştiinţe Sociale

Asistent 53

02.02.2017

Universitatea Agora, Pavilionul A

1.3 A

12

 B. Proba scrisă

Departament

Poziţia postului

Data

Locul de desfăşurare

Sala

Ora

Ştiinţe Sociale

Asistent 53

02.02.2017

Universitatea Agora, Pavilionul A

1.3 A

13

C. Proba practică

Departament

Poziţia postului

Data

Locul de desfăşurare

Sala

Ora

Ştiinţe Sociale

Asistent 53

02.02.2017

Universitatea Agora, Pavilionul A

1.3 A

14

02.02.2017 - 03.02.2017- Comunicarea rezultatelor

03.02.2017- 09.02.2017 - Depunerea contestațiilor

10.02.2017-14.02.2017 - Rezolvarea contestațiilor, întrunirea Consiliului facultății și întrunirea Senatului, după care emiterea Deciziei de numire şi de acordare a titlului universitar de către Rectorul Universităţii Agora.

14.02.2017-16.02.2017 - Transmiterea deciziilor de numire şi de acordare a titlurilor universitare împreună cu rapoartelor de concurs către MEN şi CNATDCU.

----------------------------------------------------------------------------

IV. Calendarul concursului

Pentru postul de asistent, poz. 56

28.11. 2016 – 17.01.2017 - Perioada de înscriere (depunerea dosarelor de către candidaţi).

A. Susţinerea prelegerii publice de minim  45 de minute de către candidaţi în care aceştia îşi prezintă cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare şi planul de dezvoltare al carierei universitare conform tabelului:

Departament

Poziţia postului

Data

Locul de desfăşurare

Sala

Ora

Ştiinţe Sociale

Asistent 56

02.02.2017

Universitatea Agora, Pavilionul A

1.4 A

15

 B. Proba scrisă

Departament

Poziţia postului

Data

Locul de desfăşurare

Sala

Ora

Ştiinţe Sociale

Asistent 56

02.02.2017

Universitatea Agora, Pavilionul A

1.4 A

16

C. Proba practică

Departament

Poziţia postului

Data

Locul de desfăşurare

Sala

Ora

Ştiinţe Sociale

Asistent 56

02.02.2017

Universitatea Agora, Pavilionul A

1.4 A

17

02.02.2017 - 03.02.2017- Comunicarea rezultatelor

03.02.2017- 09.02.2017 - Depunerea contestațiilor

10.02.2017-14.02.2017 - Rezolvarea contestațiilor, întrunirea Consiliului facultății și întrunirea Senatului, după care emiterea Deciziei de numire şi de acordare a titlului universitar de către Rectorul Universităţii Agora.

14.02.2017-16.02.2017 - Transmiterea deciziilor de numire şi de acordare a titlurilor universitare împreună cu rapoartelor de concurs către MEN şi CNATDCU.

----------------------------------------------------------------------------

IV. Calendarul concursului

Pentru postul de asistent, poz. 57

28.11. 2016 – 17.01.2017 - Perioada de înscriere (depunerea dosarelor de către candidaţi).

A. Susţinerea prelegerii publice de minim  45 de minute de către candidaţi în care aceştia îşi prezintă cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare şi planul de dezvoltare al carierei universitare conform tabelului:

Departament

Poziţia postului

Data

Locul de desfăşurare

Sala

Ora

Ştiinţe Sociale

Asistent 57

02.02.2017

Universitatea Agora, Pavilionul A

1.3 A

15

 B. Proba scrisă

Departament

Poziţia postului

Data

Locul de desfăşurare

Sala

Ora

Ştiinţe Sociale

Asistent 57

02.02.2017

Universitatea Agora, Pavilionul A

1.3 A

16

C. Proba practică

Departament

Poziţia postului

Data

Locul de desfăşurare

Sala

Ora

Ştiinţe Sociale

Asistent 57

02.02.2017

Universitatea Agora, Pavilionul A

1.3 A

17

02.02.2017 - 03.02.2017- Comunicarea rezultatelor

03.02.2017- 09.02.2017 - Depunerea contestațiilor

10.02.2017-14.02.2017 - Rezolvarea contestațiilor, întrunirea Consiliului facultății și întrunirea Senatului, după care emiterea Deciziei de numire şi de acordare a titlului universitar de către Rectorul Universităţii Agora.

14.02.2017-16.02.2017 - Transmiterea deciziilor de numire şi de acordare a titlurilor universitare împreună cu rapoartelor de concurs către MEN şi CNATDCU.

----------------------------------------------------------------------------

 V. Tematica probelor de concurs şi bibliografia, inclusiv a prelegerilor, cursurilor sau altor asemenea, ori tematicile din care comisia de concurs poate alege tematica probelor susţinute efectiv

 • Tematica pentru prelegerea didactică postul de profesor universitar poziţia 8 - Disciplinele:  Matematică, Sisteme informatice de asistare a deciziilor:   PDF
 • Tematica pentru prelegerea didactică postul de lector universitar poziţia 35 - Disciplinele:  Finanțe, Finanțe publice:   PDF
 • Tematica pentru prelegerea didactică  postul de lector universitar poziţia 36 - Disciplinele:  Dezvoltare și planificare urbană, Dezvoltare durabilă şi protecţia mediului, Economie monetară, Monedă şi credit:   PDF
 • Tematica pentru prelegerea didactică  postul de asistent universitar poziţia 52 - Disciplinele:  Drept civil. Contracte speciale, Drept civil. Succesiuni, Dreptul familiei, Drept roman:   PDF
 • Tematica pentru prelegerea didactică postul de asistent universitar poziţia 53 - Disciplinele: Contabilitate financiară I, Contabilitate financiară II, Contabilitate financiară, Contabilitate comparată, Contabilitate de gestiune, Bazele contabilităţii:   PDF
 • Tematica pentru prelegerea didactică postul de asistent universitar poziţia 56 - Disciplinele: Elemente de procedură penală, Drept penal. Partea generală II, Drept procesual penal. Partea specială, Drept penal. Partea specială, Drept penal special:   PDF
 • Tematica pentru prelegerea didactică postul de asistent universitar poziţia 57 - Disciplinele: Macroeconomie, Contabilitatea instituţiilor publice, Practică:   PDF

***************************************

VI.1. Descrierea procedurii de concurs la posturile de profesor universitar și  lector universitar

- evaluarea activităţii ştiinţifice pe baza dosarului de concurs;

- prelegere publică de minim 45 de minute în care candidatul prezintă cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare şi planul de dezvoltare a carierei universitare;

- după prelegere candidatului i se vor adresa întrebări din partea comisiei şi a publicului;

- evaluarea calităţilor didactice pe baza unei prelegeri a cărei temă este propusă de comisie pe baza tematicii afişate pe site-ul concursului;

- stabilirea de către comisie a ierarhiei candidaţilor şi nominalizarea candidatului cu cele mai bune rezultate;

- redactarea de către fiecare membru al comisiei de concurs a referatului de apreciere pentru fiecare candidat;

- întocmirea de către preşedintele comisiei a unui raport asupra concursului, pe baza referatelor de apreciere redactate de fiecare membru al comisiei de concurs şi cu respectarea ierarhiei candidaţilor decisă de comisie;

- aprobarea prin decizia comisiei de concurs a raportului asupra concursului întocmit de preşedinte;

- semnarea raportului concursului aprobat de către membrii comisiei de concurs şi de către preşedintele comisiei;

- prezentarea spre avizare de către Consiliul facultăţii a raportului asupra concursului. Raportul poate fi avizat sau nu;

- prezentarea spre aprobare de către Senatul universitar a raportului asupra concursului.

VI.2. Descrierea procedurii de concurs la postul de asistent universitar

- evaluarea activităţii ştiinţifice pe baza dosarului de concurs;

- prelegere publică de minim 45 de minute în care candidatul prezintă cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare şi planul de dezvoltare a carierei universitare;

- după prelegere candidatului i se vor adresa întrebări din partea comisiei şi a publicului;

- evaluarea printr-o probă scrisă, prin întocmirea unei lucrări scrise de către candidat; subiectele de examen se vor întocmi de către Comisia de specialitate, numită prin deizie de numire, conform tematicii şi bibliografiei afişate;

- evaluarea calităţilor didactice pe baza unei probe practice a cărei temă va fi afişată pe site-ul universității și la avizierul facultății înainte cu 48 de ore de la data desfășurării probei de concurs;

- stabilirea de către comisie a ierarhiei candidaţilor şi nominalizarea candidatului cu cele mai bune rezultate;

- redactarea de către fiecare membru al comisiei de concurs a referatului de apreciere pentru fiecare candidat;

- întocmirea de către preşedintele comisiei a unui raport asupra concursului, pe baza referatelor de apreciere redactate de fiecare membru al comisiei de concurs şi cu respectarea ierarhiei candidaţilor decisă de comisie;

- aprobarea prin decizia comisiei de concurs a raportului asupra concursului întocmit de preşedinte;

- semnarea raportului concursului aprobat de către membrii comisiei de concurs şi de către preşedintele comisiei;

- prezentarea spre avizare de către Consiliul facultăţii a raportului asupra concursului. Raportul poate fi avizat sau nu;

- prezentarea spre aprobare de către Senatul universitar a raportului asupra concursului.

----------------------------------------------------------------------------

VII. Lista completă a documentelor

Documente conform HG 457/2011, art. 13 alin. 1:

1. Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar; (se găseşte în Anexa 1 în cadrul metodologiei proprii de concurs a Universităţii Agora din municipiul Oradea, metodologie ce este postată în cadrul secţiunii Concurs posturi didactice).

2. Propunerea de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor.

3. Curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format electronic spre a fi publicat pe pagina web a concursului şi pe site-ul UAO, cel mai târziu în termen de 5 zile lucrătoare de la data-limită pentru înscrierea la concurs conform HG 457/2011 art. 14.

Curriculum vitae al candidatului (conform HG 457/2011 Art. 15) trebuie să includă:

a) informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute;

b) informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă relevante;

c) informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect şi granturile obţinute, în cazul în care există astfel de proiecte sau granturi, indicându-se pentru fiecare sursa de finanţare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete rezultate;

d) informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului.

4. Lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic;

Lista completă de lucrări ale candidatului (conform HG 457/2011 Art. 15) va fi structurată astfel:

a) lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări prevăzute de prezentul articol. Pentru ocuparea postului de profesor universitar, lista lucrărilor va specifica care dintre lucrările prezentate sunt realizate după dobândirea atestatului de abilitare;

b) teza sau tezele de doctorat;

c) brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială;

d) cărţi şi capitole în cărţi;

e) articole/studii in extenso, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal;

f) publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate;

g) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice.

5. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, al cărei format standard  este prevăzut de metodologia proprie. Fişa de verificare este completată şi semnată de către candidat, în format tipărit şi în format electronic, spre a fi publicată pe pagina web a concursului şi pe site-ul Universităţii Agora din municipiul Oradea.

6. Documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor (conform art. 294 alin. 1 din Legea nr. 1/2011) : copia legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia.

7. Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă.

8. Copii legalizate după alte diplome care atestă studiile candidatului (diploma de bacalaureat, diploma de licenţă şi foaia matricolă, diploma de master/studii aprofundate şi foaia matricolă, atestat psiho-pedagogic etc.).

9. Copia legalizată a certificatului de naştere, iar în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii legalizate de pe documente care atestă schimbarea numelui — certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui.

10. Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului.

11. Maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii.

12. Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate.

13. Chitanţa de achitare a taxei de participare la concurs.

VIII. Adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs

Format tipărit:  Universitatea Agora, Piaţa Tineretului nr. 8, Oradea, jud. Bihor, cod poştal: 410526, la Departamentul de resurse umane.

Format electronic: e-mail: ramona.urziceanu@univagora.ro

****************************************

Comisii

 • Profesor, disciplinele: Matematică, Sisteme informatice de asistare a deciziilor (poz. 8):   PDF
 • Lector, disciplinele: Finanțe, Finanțe publice (poz. 35):   PDF
 • Lector, disciplinele: Dezvoltare și planificare urbană, Dezvoltare durabilă şi protecţia mediului, Economie monetară, Monedă şi credit  (poz. 36):   PDF
 • Asistent, disciplinele:  Drept civil. Contracte speciale, Drept civil. Succesiuni, Dreptul familiei, Drept roman (poz. 52):   PDF
 • Asistent, disciplinele: Contabilitate financiară I,  Contabilitate financiară II, Contabilitate financiară, Contabilitate comparată, Contabilitate de gestiune, Bazele contabilităţii (poz. 53):   PDF
 • Asistent, disciplinele: Elemente de procedură penală, Drept penal. Partea generală II,Drept procesual penal. Partea specială, Drept penal. Partea specială, Drept penal special (poz. 56):   PDF 
 • Asistent, disciplinele: Macroeconomie,Contabilitatea instituţiilor publice, Practică(poz. 57):   PDF

*********************************************

Metodologia de concurs

1. Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare în cadrul UAO:   PDF

2. Metodologia-cadru  H.G. Nr. 457/4.05.2011:   PDF

3. HG nr. 36 din 06.02.2013:   PDF

4. Cerințele minimale CNATDCU  valabile în 2016-2017 (toate domeniile) : PDF

5. Cerințele minimale CNATDCU la Științe economice și administrarea afacerilor (M.Of. nr. 440 din 18 iulie 2013):   PDF  +  Punct de vedere:   PDF 

6. Cerințele minimale CNATDCU la Științe juridice + Administrative (M.Of. nr. 440 din 18 iulie 2013):   PDF

7. Regulament UAO privind ocuparea posturilor vacante de asistent universitar si asistent de cercetare pe perioada determinata de catre studentii-doctoranzi:   PDF

8. OM nr. 6129 din 2016 (valabil din 2017-2018):  PDF  ; Anexa la OM 6129 din 2016 cu standardele minimale:  PDF .

Înapoi la conținut.