Sari la conținut.

Prof.univ.dr. Ioan DZIŢAC

Rector al Universității Agora din municipiul Oradea: 2012-2020

rector@univagora.ro, Tel./Fax: +40 359 101 032

Audiențe Rectorat: miercuri  11-12, 16-17

Ioan Dzitac a obținut licența în matematică (1977) și doctoratul în informatică (2002) la Universitatea ”Babes-Bolyai” din  Cluj - Napoca (Top Shanghai: 101-150; Academic Ranking of World Universities in Mathematics - 2013). Este profesor de matematică și informatică la Universitatea Agora din Oradea (UAO; din 2017) și la Universitatea  Aurel Vlaicu din Arad  (UAV, din 2009). A fost rector al UAO  în perioada 2012-2016, fiind reales și pentru mandatul 2016-2020. A fost  ”Adjunct Professor” la University of Chinese Academy of Sciences - Beijing, China (2013-2016), iar din 2016 este Advisory Board Member la Graduate School of Management of Technology, Hoseo University, South Korea. Cercetările sale curente sunt orientate pe diferite aspecte ale inteligenței artificiale, soft computing și aplicațiile logicii fuzzy în tehnologie și economie. Este co-fondator și  A. Editor-in-Chief al unei reviste cotate ISI/SCI Expanded (2006), International Journal of Computers Communications & Control (nominalizată de  Elsevier pentru Journal Excellence Award -Scopus Awards Romania 2015). De asemenea este  membru în  Editorial Board la alte 8 reviste științifice din lume (România, SUA, China, Lituania). Este co-fondator și  General Chair al  International Conference on Computers Communications and Control. A fost membru în Comitetele de Program în peste 70 de conferințe internaționale. Este Senior Member IEEE din 2011 și membru în  alte organizații profesionale (ROMAI, SRAIT, SSMAR, RNG-ISCB etc.).  A fost ”invited speaker” și/sau ”invited special sessions’ organizer and chair” în China (2013: Beijing, Suzhou, Chengdu, 2015: Dalian, 2016: Beijing), India (2014: Madurai, 2017: Delhi), Russia (2014: Moscow), Brazil (2015: Rio), Lithuania (2015: Druskininkai), South Korea (2016: Asan). A publicat 3 cărți, 12 cursuri și materiale suport pentru studenți, 5 proceedings-uri și peste  70 articole științifice în reviste de specialitate și în volumele unor conferințe. Are peste 30 de articole ISI și peste 100 de citări din ISI în ISI (fără autocitări). În Google Scholar are peste 280 de citări.

Profil profesional, didactic și științific

Premii pentru realizări profesionale

 1. Diplomă de excelență (UAV, 2010)
 2. Profesorului anului (UAO, 2008)
 3. Gradație de merit (UAV, 2009-2013, 2015-2019)
 4. Profesor evidențiat (MEN, 1988)

Premii pentru cercetare/articole ISI

 1. Premiu articol ISI  (CNCSIS 2015, zona roșie, lista 1 nr. 736 )
 2. Premiu articol ISI: (CNCSIS 2014, zona galbenă, lista 3 nr 363)
 3. Premiu articol ISI (CNCSIS, 2014 (zona rosie, lista 5, nr. 2586).
 4. Premiu articol ISI Cod CNCSIS Nr.250: /Trim. I, 2009.
 5. Premiu articol ISI Cod CNCSIS Nr.231: PN II 2007-2013, PN II/ /Oct. 2008.
 6. Premiu articol ISI Cod CNCSIS Nr.88: /Sept.  2008.
 7. Premiu articol ISI Cod CNCSIS Nr.90: /Sept. 2008.
 8. Diplomă de excelență pentru cercetare științifică (UAV, 2016)
 9. Diplomă de excelență pentru cercetare științifică (UAV, 2015)
 10. Premiu ROMAI pentru cercetare (2003)

Legături relevante

Mesajul Rectorului - 2016

"Acces la succes!"  (Motto-ul UAO)

Echipa managerială a Universității Agora din municipiul Oradea își asumă transparența ca o componentă esențială a calității.” (Misiune asumată de rector și echipa sa)

Universitatea Agora din municipiul Oradea este o insţituţie de învăţământ superior de drept privat şi utilitate publică, fondată în anul 2000 de către Fundaţia Agora, acreditată  în 2010 de către ARACIS şi  validată de Parlamentul României, prin Legea 59/2012, ca fiind parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ superior din România.

La data de 24.04.2012 am fost ales rector de către toate cadrele didactice şi studenţii Universităţii Agora, pentru legislatura 2012-2016, iar în 2016 am fost reales pentru mandatul 2016-2020.

Rectorul reprezintă legal Universitatea Agora din municipiul Oradea (UAO) în Consiliul Naţional al Rectorilor, în raporturile cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi organismele sale subordonate sau consultative (ARACIS, CNATDCU, UEFISCDI etc.), cu administraţia centrală şi locală, cu instituţiile de învăţământ şi de cercetare naţionale şi de peste hotare, cu organismele publice interne şi internaţionale.

Deşi tânără şi mică, cu două facultăți (Facultatea de  Ştiinţe Economice și Facultatea de Științe Juridice și Administrative),  Universitatea Agora este extrem de dinamică şi activă. În loc de o dezvoltare cantitativă preferăm una calitativă.

Fără falsă modestie, Universitatea Agora se poate mândri cu unele performanţe greu de atins, păstrând proporțiile, chiar de unele instituţii academice cu tradiţie şi de dimensiuni mai mari: 5 centre de cercetare (din care două  internaţionale), o editură şi o tipografie, 5 reviste ştiinţifice internaţionale în limba engleză (din care una ISI şi două BDI), 5 conferinţe internaţionale în limba engleză, un laborator de informatică, un laborator de criminalistică, 3 săli cu table smart pentru cursuri  videoconferinţe, 3 amfiteatre cu peste 100 de locuri, platformă de e-learning funcţională, și10 proiecte POS-DRU finalizate.

Prestigiul național și internațional de care se bucură Universitatea Agora din municipiul Oradea este confirmat în timp prin calitatea absolvenților săi, cât și prin relațiile de colaborare cu instituții similare din țară, din Europa, China, India și din Statele Unite ale Americii.

Dacă agreaţi o educaţie temeinică, de calitate, prin tehnologii didactice moderne, în deplină transparenţă şi legalitate, veniţi cu cea mai mare încredere la Universitatea Agora.

În spiritul trasparenţei totale, care ne caracterizează,  vă invit să citiţi documentul de mai jos: Raportul rectorului  privind starea UAO   în 2015:  PDF.

Prof.univ.dr. Ioan Dzițac, Rector al Universității Agora din municipiul Oradea

Înapoi la conținut.