Hu, Fei, School of Software Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China, China