Vol 11, No 4 (2016)

INT J COMPUT COMMUN

DOI: https://doi.org/10.15837/ijccc.2016.4

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Articles

Andrzej Marek Dziekoński, Radoslaw Olgierd Schoeneich
PDF
457-471
Rodica Ioana Lung
PDF
472-479
Ji Ma, Wei Ni, Jie Yin, Ren Ping Liu, Yuyu Yuan, Binxing Fang
PDF
480-492
Min-jing Peng, Yun Yue, Bo Li, Chun-yang Wang
PDF
493-506
Zobia Rehman, Claudiu Vasile Kifor
PDF
507-521
Jose David Rojas, Orlando Arrieta, Montse Meneses, Ramon Vilanova
PDF
522-537
Gui-lan Shen, Xiao-ping Yang, Jie Sun
PDF
538-552
M. Sivarathinabala, S. Abirami
PDF
553-566
Haipeng Yao, Yiqing Liu, Chao Fang
PDF
567-579
Changlun Zhang, Chao Li, Nan Ning
PDF
580-593