Vol 6, No 4 (2011)

INT J COMPUT COMMUN

DOI: https://doi.org/10.15837/ijccc.2011.4

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Articles

Liang Dai, Yilin Chang, Zhong Shen
PDF
592-602
Jingpei Dan, Fangyan Dong, Kaoru Hirota
PDF
603-614
Adrian Doloca, Oana Ţănculescu
PDF
615-621
Nikolaos D. Hasanagas
PDF
622-634
Yansu Hu, Dejun Mu, Ang Gao, Guanzhong Dai
PDF
635-646
Mihai Ionescu, Gheorghe Păun, Mario J. Pérez-Jiménez, Alfonso Rodríguez-Patón
PDF
647-655
Shiyong Li, Wei Sun, Yaming Zhang, Hongke Zhang
PDF
656-667
Sanja Maravić Čisar, Robert Pinter, Dragica Radosav
PDF
668-680
QU Ming-Cheng, WU Xiang-Hu, Yang Xiao-Zong
PDF
681-700
Ioan Lucian Muntean, Alexandra Ioana Badiu
PDF
701-712
Eun-Chan Park, Bongkyo Moon, In-Hwan Kim, Gu-Min Jeong
PDF
713-730
Camelia-M. Pintea, Camelia Chira, Dan Dumitrescu
PDF
731-738
Dragoş Sburlan
PDF
739-748
Horia Nicolai Teodorescu
PDF
749-760
Jiang Wu, Raynitchka Tzoneva
PDF
761-778
Chee-Min Yeoh, Bee-Lie Chai, Hyoteak Lim, Tae-Hong Kwon, Ki-One Yi, Tae-Hun Kim, Chang-Sup Lee, Gwang-Hoon Kwark
PDF
779-793