Vol 9, No 4 (2014)

INT J COMPUT COMMUN

DOI: https://doi.org/10.15837/ijccc.2014.4

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Articles

Dragos Arotaritei
PDF
389-396
Ruben Carvajal-Schiaffino, Luis Firinguetti-Limone
PDF
397-407
Daji Ergu, Gang Kou, Yi Peng, Xinfeng Yang
PDF
408-418
Mohammad Samadi Gharajeh
PDF
419-429
Nan Jiang, Hui You, Lingfeng Liu, Feng Jiang, Yueshun He
PDF
430-438
Saulo Henrique da Mata, Johann M. H. Magalhaes, Alexandre Cardoso, Paulo R. Guardieiro, Helio A. Carvalho
PDF
439-452
Daniela Popescu, Anca Dodescu, Petru Filip
PDF
453-462
Zobia Rehman, Stefania Kifor
PDF
463-470
Shiwen Tong, Dianwei Qian, Guo-Ping Liu
PDF
471-481
Shigang Wang, Yingsong Li, Yi Wu
PDF
482-496
Ya-Wen Wang, Ying Xing, Yun-Zhan Gong, Xu-Zhou Zhang
PDF
497-509
Haidong Zhong, Shaozhong Zhang, Yanling Wang, Yonggang Shu
PDF
510-523