Vol 14, No 5 (2019)

INT J COMPUT COMMUN

DOI: https://doi.org/10.15837/ijccc.2019.5

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Articles

Jin Hua, Lile He, Zhiqiang Kang, Keding Yan
PDF
615-628
Arturas Kaklauskas, Domnica Dzitac, Jurate Sliogeriene, Natalija Lepkova, Ingrida Vetloviene
PDF
629-646
Yonal Kirsal
PDF
647-659
Tao Lin, Peng Wu, Fengmei Gao, Tianshu Wu
PDF
660-671
Baoyu Liu, Yong Deng
PDF
672-691
D. Ha Vu, Shoudao Huang, T. Diep Tran, T. Yen Vu, V. Cuong Pham
PDF
692-710
Xinxin Wang, Zeshui Xu, Ioan Dzitac
PDF
711-732
Hualong Xie, Yao Xie, Fei Li
PDF
733-752
Lian Zhou, Fuyuan Xiao
PDF
753-771