Vol 14, No 1 (2019)

INT J COMPUT COMMUN

DOI: https://doi.org/10.15837/ijccc.2019.1

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Articles

Changshun Du, Lei Huang
PDF
7-20
Omar A. Hammood, Mohd Nizam, Muamer Nafaa, Waleed A. Hammood
PDF
21-38
Germán A. Montoya, Yezid Donoso
PDF
39-55
Dan Noje, Radu Tarca, Ioan Dzitac, Nicolae Pop
PDF
56-62
Sever Gabriel Racz, Radu Eugen Breaz, Octavian Bologa, Melania Tera, Valentin Stefan Oleksik
PDF
63-77
Haiping Ren, Shixiao Xiao, Hui Zhou
PDF
78-89
Zenonas Turskis, Simona Dzitac, Aušra Stankiuviene, Ritoldas Šukys
PDF
90-106
Qianqian Zhang, Shifeng Liu, Daqing Gong, Qun Tu
PDF
107-123
Shuai Zhang, Yong Chen, Xiaoling Huang, Yishuai Cai
PDF
124-134