Vol 13, No 2 (2018)

INT J COMPUT COMMUN

DOI: https://doi.org/10.15837/ijccc.2018.2

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Articles

Constantin Caruntu, Alessandro Vargas, Leonardo Acho, Gisela Pujol
PDF
151-161
G. Jemilda, S. Baulkani
PDF
162-174
Dohyeong Kim, Yingru Lin, Sungyoung Lee, Byeong Ho Kang, Soyeon Caren Han
PDF
175-191
Shangjing Lin, Jianguo Yu, Wei Ni, RenPing Liu
PDF
192-204
Baoyu Liu, Yong Hu, Yong Deng
PDF
205-220
Xiaoni Liu, Yinan Lu, Tieru Wu, Tianwen Yuan
PDF
221-234
Yixuan Ma, Zhenji Zhang, Alexander Ihler, Baoxiang Pan
PDF
235-250
Paul Erick Mendez-Monroy, Israel Sanchez Dominguez, Ali Bassam, Oscar May Tzuc
PDF
251-267
Li Tang, Ping He Pan, Yong Yi Yao
PDF
268-279
Usman Tariq, Abdulaziz Aldaej
PDF
280-293