SHORT LEGAL FORAY ON THE EUROPEAN CERTIFICATE OF SUCCESSION

Veronica STOICA, Gabriela DUMITRACHE

Abstract


The structure and content of the article describe the considerations relating to the premises of the European Heir Certificate, the juridical concept, character, purpose and not only the probative value and effects of this European document in the light of Romanian and international specialized literature, but also from the point of view of notarial practice.


Full Text:

PDF

References


Veronica Stoica, Succinte considerații în legătură cu certificatul european de moștenitor, Revista de investigare a criminalității, Vol. IX, no. 1/ianuarie-iunie 2016, "Universul Juridic" Publishing House, Bucharest;

I-L. Vlad, Succesiuni internaționale. Regulamentul nr. 650/2012. Tratate internaționale în domeniu, "Universul Juridic" Publishing House, Bucharest, 2016;

Daniela Negrilă, Moștenirea în noul Cod civil. Studii teoretice și practice. Ediția a II-a, revăzută și readăugită, "Universul Juridic" Publishing House, Bucharest, 2015;

C. Dorsel, "Remarques sur le certificat succesoral européen", Europe For Notaries - Notaries For Europe, Training 2015-2017, JUST/2014/JTRA;

J. Gomes de Almeida, Le certificat successoral européen: Quelques questions, Europe For Notaries - Notaries For Europe, Training 2015-2017, JUST/2014/JTRA;

Ioana Olaru, Dreptul european al succesiunilor internaționale, Ghid practic, "Notarom" Publishing House, Bucharest, 2014;

D.A. Popescu, Ghid de drept internațional privat în materia succesiunilor, "Magic Print" Publishing House, Onești, 2014;

D.A. Popescu, Dreptul european al moștenirilor sau cum să traversezi râul simțind pietrele. Dreptul succesoral între trauma tradiției și perspectiva modernității. Principiile regulamentului european al succesiunilor in Revista Română de Drept Privat no. 1/2014;

Mariel Revillard, Drept Internațional Privat și Comunitar. Practică Notarială. Prefață de Paul Lagarde. Ediția a 6-a, "Notarom" Publishing House Bucharest, 2009;

Regulamentul UE no. 650/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și acceptarea și executarea actelor autentice în materie de succesiuni și privindcreareaunuicertificateuropean de moștenitor;

Regulamentul (CE) no. 2201/2003;

Convenția de la Haga din 2 octombrie 1973;

Legea no.36/1995 a notarilor publici și a activității notariale din România;

http://europarl.europa.eu/document/activities/cont/201005/20100526ATT75035/20100526ATT75035EN.pdf - accessed at September 21st 2017;

https://legestart.ro/normele-ue-de-simplificare-a-succesiunilor-transfrontaliere-au-in-prezent-putere-de-lege/ - accessed at September 21st 2017;

http://ec.europa.eu/justice/index_en.htm#newsroom-tab - accessed at September 20th 2017;

http://ec.europa.eu/civiljustice/applicable_law/applicable_law_int_ro.htm - accessed at September 20th 2017;

http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/testaments_successions_fr.pdf - accessed at September 20th 2017;

http://dnoti.de/ - accessed at September 20th 2017.
Editor-in-Chief

 

Associate Editor-in-Chief

 1. PhD. Professor Cornelia Lefter, Academy of Economic Studies, Bucharest, Romania
 2. PhD. Professor Adriana Manolescu, Agora University of Oradea, Romania
 

Scientific Editor

 

Executive editors

 1. PhD. Professor Salvo Ando, University “Kore” Enna, Italy
 2. PhD. Associate Professor Alina Angela Manolescu, Agora University of Oradea, Romania

Associate editors

 1. PhD. Professor Alfio D'Urso, University „MAGNA GRECIA” University of Catanzaro, Italy
 2. Agnieszka Wedeł-Domaradzka, University of Economy in Bydgoszcz, Poland
 3. PhD. Alexandru Cordos, Christian University ”Dimitrie Cantemir”, Romania
 4. PhD.in Law, Assistant Professor José Noronha Rodrigues, Açores University, Portugal
 5. PhD. Professor Luigi Melica, University of Lecce, Italy
 6. PhD. Professor Jozsef SZABADFALVI, University of Debrecen, Hungaria
 7. PhD. Professor Farkas Akos, University of Miskolc,  Hungary
 8. PhD. Szabó Szabó BÉLA, University of Debrecen, Hungary
 9. PhD. Professor Brânduşa Stefanescu, University of Economics, Bucharest, Romania
 10. PhD. Professor Ovidiu Predescu, ″Law Journal″ (assistant chief editor), "Criminal Law Journal″ (assistant chief), Bucharest, Romania
 11. PhD. Professor Ioan-Nuţu Mircea, associated professor ”Babeş-Bolyai“ University of Cluj-Napoca, Romania
 12. PhD. Professor Alexandru Boroi, Police Academy ”Alexandru Ioan Cuza“, Bucharest, Romania
 13. PhD. Professor Luminita Gabriela Popescu, National School of Political Studies and Public Administration, Bucharest, Romania

 

This journal is indexed in :

International Catalogs and Databases:

Stanford University Libraries

http://www.ulrichsweb.com

http://www.tulips.tsukuba.ac.jp

http://www.socolar.com

https://www.library.georgetown.edu/

http://library.usask.ca/ejournals

http://www.knowledgecenter.unr.edu

http://www.lib.ncsu.edu

Hong Kong University Librarie

EBSCO

HEINONLINE