SHORT LEGAL FORAY ON THE EUROPEAN CERTIFICATE OF SUCCESSION

  • Veronica STOICA “Alexandru Ioan Cuza” Police Academy, Romania *Corespondence: Veronica Stoica, 1A Privighetorilor Alley, Bucharest, Romania,
  • Gabriela DUMITRACHE Notary public, Bucharest Chamber of Notaries Public, Romania *Corespondence: Gabriela Dumitrache, 1A Privighetorilor Alley, Bucharest, Romania

Abstract

The structure and content of the article describe the considerations relating to the premises of the European Heir Certificate, the juridical concept, character, purpose and not only the probative value and effects of this European document in the light of Romanian and international specialized literature, but also from the point of view of notarial practice.

References

1. Veronica Stoica, Succinte considerații în legătură cu certificatul european de moștenitor, Revista de investigare a criminalității, Vol. IX, no. 1/ianuarie-iunie 2016, "Universul Juridic" Publishing House, Bucharest;
2. I-L. Vlad, Succesiuni internaționale. Regulamentul nr. 650/2012. Tratate internaționale în domeniu, "Universul Juridic" Publishing House, Bucharest, 2016;
3. Daniela Negrilă, Moștenirea în noul Cod civil. Studii teoretice și practice. Ediția a II-a, revăzută și readăugită, "Universul Juridic" Publishing House, Bucharest, 2015;
4. C. Dorsel, "Remarques sur le certificat succesoral européen", Europe For Notaries - Notaries For Europe, Training 2015-2017, JUST/2014/JTRA;
5. J. Gomes de Almeida, Le certificat successoral européen: Quelques questions, Europe For Notaries - Notaries For Europe, Training 2015-2017, JUST/2014/JTRA;
6. Ioana Olaru, Dreptul european al succesiunilor internaționale, Ghid practic, "Notarom" Publishing House, Bucharest, 2014;
7. D.A. Popescu, Ghid de drept internațional privat în materia succesiunilor, "Magic Print" Publishing House, Onești, 2014;
8. D.A. Popescu, Dreptul european al moștenirilor sau cum să traversezi râul simțind pietrele. Dreptul succesoral între trauma tradiției și perspectiva modernității. Principiile regulamentului european al succesiunilor in Revista Română de Drept Privat no. 1/2014;
9. Mariel Revillard, Drept Internațional Privat și Comunitar. Practică Notarială. Prefață de Paul Lagarde. Ediția a 6-a, "Notarom" Publishing House Bucharest, 2009;
10. Regulamentul UE no. 650/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și acceptarea și executarea actelor autentice în materie de succesiuni și privindcreareaunuicertificateuropean de moștenitor;
11. Regulamentul (CE) no. 2201/2003;
12. Convenția de la Haga din 2 octombrie 1973;
13. Legea no.36/1995 a notarilor publici și a activității notariale din România;
14. http://europarl.europa.eu/document/activities/cont/201005/20100526ATT75035/20100526ATT75035EN.pdf - accessed at September 21st 2017;
15. https://legestart.ro/normele-ue-de-simplificare-a-succesiunilor-transfrontaliere-au-in-prezent-putere-de-lege/ - accessed at September 21st 2017;
16. http://ec.europa.eu/justice/index_en.htm#newsroom-tab - accessed at September 20th 2017;
17. http://ec.europa.eu/civiljustice/applicable_law/applicable_law_int_ro.htm - accessed at September 20th 2017;
18. http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/testaments_successions_fr.pdf - accessed at September 20th 2017;
19. http://dnoti.de/ - accessed at September 20th 2017.
Published
2018-01-20
How to Cite
STOICA, Veronica; DUMITRACHE, Gabriela. SHORT LEGAL FORAY ON THE EUROPEAN CERTIFICATE OF SUCCESSION. AGORA INTERNATIONAL JOURNAL OF JURIDICAL SCIENCES, [S.l.], v. 11, n. 2, p. 96-105, jan. 2018. ISSN 2067-7677. Available at: <http://univagora.ro/jour/index.php/aijjs/article/view/3167>. Date accessed: 26 sep. 2020. doi: https://doi.org/10.15837/aijjs.v11i2.3167.