THE CRIME INVESTIGATION ACTIVITY OF THE BORDER POLICE

Tiberiu Giurea

Abstract


Following analysis, it has been concluded that in order for the criminal prosecution activity to become more effective, legislative amendments are required that would allow the activity of border police officers to be carried out under the exclusive control of the prosecutors.

Ministry representatives claim that the effectiveness of the judicial police is diminished because of their double subordination and that the proposed legislative amendments allow for a clear delineation between judicial and administrative functions and guarantee the status of the police officers in the border police, whose professional career will depend exclusively on how their activity is evaluated by the magistrate overseeing the prosecution.


Full Text:

PDF

References


Bălan George – Combaterea traficului şi consumului de droguri prin noile măsuri prevăzute în Legea nr. 143/2000 (Combating Drug Trafficking and Consumption through the New Measures Provided by Law no. 143/2000), in Revista de criminologie, criminalistică şi de penalogie (The Journal of Criminology, Forensic Science and Penology), issue no. 7/2000;

Bălan George – Rolul Ministerului Public în luarea de măsuri administrative faţă de străinii care desfăşoară activităţi de natură să pună în pericol siguranţa naţională (The Role of the Public Ministry in Taking Administrative Measures against Aliens Who Carry Out Activities Which May Jeopardize National Security), in Pro Lege, issue no. 2/2005;

Bălan George – Noile tendinţe mondiale în acţiunea politicilor de apărare a securităţii statelor şi de combatere a terorismului (New World Trends in the Action of the State Security and Combating Terrorism Policies), in Doctrină şi Jurisprudenţă (Doctrine and Jurisprudence), issue no. 3/2005;

Botoş Ilie – Mecanismele informative de control şi documentare a activităţii circumscrise terorismului (Informative Mechanisms of Control and Documentation of Activities Related to Terrorism), in Pro Lege, issue no. 4/2004;

Călinoiu Constantin – Implicaţii politice şi constituţionale ale extinderii Uniunii Europene (Political and Constitutional Implications of EU Enlargement), in Pro Patria Lex, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” (Police Academy “Alexandru Ioan Cuza”), issue no. 5/2004;

Cristescu Doru Ioan – Tehnici de obţinere a materialelor de comparaţie necesare unor constatări şi expertize dispuse cu prilejul investigării infracţiunilor contra securităţii naţionale şi de terorism (Techniques for Obtaining the Comparison Materials Necessary for Findings and Expertise Ordered During the Investigation of Crimes Against National Security and Terrorism), in Revista de criminologie, de criminalistică şi penalogie (The Journal of Criminology, Forensic Science and Penology), issue no. 4/2004;

Herghelescu Liviu – Despre posibilitatea instanţei de judecată de a cunoaşte identitatea reală a investigatorului sub acoperire (On the Possibility of the Law Court to Know the Real Identity of the Undercover Investigator), in Dreptul (Law), issue no. 5/2005;

Hărăştanu Angela, Predescu Ovidiu – Investigatorul sub acoperire. Rolul instanţelor de judecată privind activitatea acestuia (The Undercover Investigator. The Role of the Law Court with Regard to His Work, in Dreptul (Law), issue no. 5/2004;

Gorgăneanu I. Gheorghe – Noi reglementări privind perfecţionarea legislaţiei procesuale penale (New Regulations on the Improvement of Criminal Procedural Legislation), in Revista de drept penal (Criminal Law Journal), issue no. 2/1996, p. 34;

Gâdea Cornel – Criminalitatea informatică greu de combătut (Difficult-to-Fight Cybercrime), in Revistă de Criminalistică (Forensic Science Journal), issue no. 5/2000;

Kovesi Laura Codruţa – Accesul şi supravegherea sistemelor de telecomunicaţii sau informatice (Access and Surveillance of Telecommunications or Computer Systems), in Pro Lege, issue no. 2/2003;

Lascu Laurenţiu – Investigatorul acoperit (The Undercover Investigator), in Revista de drept penal (Criminal Law Journal), issue no. 3/2002;

Mateaş Florian - Poliţia de Frontieră Română – Evoluţie şi perspective”, (Romanian Border Police - Evolution and Perspectives) Editura (Publishing House) Pro Universitaria, Bucureşti, 2007

Mateaş Florian, Popescu Cristian, Matei Cristian - „Investigarea criminalităţii transfrontaliere” (Investigation border crime) – Editura (Publishing House) M.I.R.A., Bucureşti, 2007.

Mateuţ Gheorghe – În legătură cu noua reglementare privind înregistrările audio sau video în probaţiunea penală (On the New Regulation regarding Audio or Video Recordings in Criminal Evidence Production), in Dreptul (Law), issue no. 8/1997; 14. Manda Cristina Măria – Globalizarea şi statul naţional (Globalization and the National State), in Revista...

Andreescu Anghel, Toma Gheorghe – Conflictele sfârşitului de mileniu (Conflicts at the End of the Millennium), Editura Timpolis (Publishing House), Timişoara, 1998;

Antoniu George – Noul cod penal. Codul penal anterior. Studiu comparativ (New Criminal Code. Previous Criminal Code. A Comparative Study), Editura AII Beck (Publishing House), Bucharest, 2004;

Banciu Dan, Rădulescu M. Sorin – Corupţia şi crima organizată în România (Corruption and Organized Crime in Romania), Editura Continent XXI (Publishing House), 1994;

Bannelier Karine, Christakis Theodoree, Carten Oliver, Delcourt Barbara - Le droit international face au terrorisme (International Law against Terrorism), Cedin, Paris, Cahier internationaux nr. 17, Pedone Publishing House, 2002;

Bădescu Mihai – Drept constituţional şi instituţii politice (Constitutional Law and Political Institutions), Editura Lumina Lex (Publishing House), Bucharest, 2001;

Bârsan Gheorghe – Securitatea Publică (Public Security), Editura M.A.I. (Ministry of Internal Affairs Publishing House), Bucharest, 2005;

Berger Vincent – Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (Jurisprudence of the European Court of Human Rights), 4th edition (transl. Ionel Olteanu, Comei Atanasiu), Institutul Român pentru Drepturile Omului (Romanian Institute for Human Rights), Bucharest, 1988;

Bobocescu Vasile – Istoria Poliţiei Române (History of the Romanian Police), Editura Ministerului de Interne (Ministry of Interior Publishing House), Bucharest, 2000;

Bulai Constantin - Drept penal. Parte generală (Criminal Law. The General Part), vol. III – Răspunderea penală. Sancţiunile în dreptul penal (Criminal Liability. The Penalties under Criminal Law), Bucharest, 1982;

Carp Gheorghe – Terorismul internaţional (International Terrorism), Editura M.A.I. (Ministry of Internal Affairs Publishing House), Bucharest, 2005;

Câmpeanu Paul – Legea şi legalitatea în România (Law and Legality in Romania), Editura Antet (Publishing House), Bucharest, 2005;

Cochinescu Nicolae – Totul despre Ministerul Public (All about the Public Ministry), Editura Lumina Lex (Publishing House), Bucharest, 2000;

Diaconescu Gheorghe, Duvac Constantin - Drept penal. Parte specială (Criminal Law. The Special Part)

Noul Cod penal (New Criminal Code), vol. I, Spiru Haret University, Editura Fundaţiei (Publishing House).
DOI: https://doi.org/10.15837/aijjs.v9i3.2111

EDITORIAL TEAM

 

This journal is indexed in International Catalogs and Databases:

Stanford University Libraries

http://www.ulrichsweb.com

http://www.tulips.tsukuba.ac.jp

http://www.socolar.com

https://www.library.georgetown.edu/

http://library.usask.ca/ejournals

http://www.knowledgecenter.unr.edu

http://www.lib.ncsu.edu

Hong Kong University Librarie

EBSCO

HEINONLINE