ADDICTION, WITHDRAWAL, AND AGGRESSIVENESS IN ADOLESCENCE

  • G. Ungureanu Scientific researcher at the Institute of Philosophy and Psychology “C.R-Motru” within the Romanian Academy. * Correspondence: Gabriel Ungureanu, Institute of Philosophy and Psychology C.R-Motru, 13 Septembrie Route, No. 13, Bucharest

Abstract

            In a tolerant and evasive environment, when the psychological conflict between aspirations and possibilities occurs, naïve, uneducated, and disoriented adolescents often wind up in deviant entourages, surrounded by dubious individuals who promise them the end of “suffering” and the gain of a state of gratification and satisfaction with the help of drug use.   Subsequent to these well-intentioned contacts, “white death” drug dealers become violent, demanding very high prices for the “fixes” of this habit. It is the beginning of the end

References

Bibliography:
1. IONESCU G., (1997) Tulburarea personalităţii Editura Asklepios, Bucureşti, p. 80-167;
2. IONESCU G., (1997). Note de curs;
3. PREDA, V., (1998). Delicvenţa juvenilă. Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană;
4. ZLATE, MIELU., (2000) Introducere în psihologie. Editura Polirom, Iaşi;
5. ŢICAL, GEORGE, M., (2003) Manual antidrog: Prevenirea şi combaterea traficului şi consumului de droguri:Elemente de indentificare şi efectele drogurilor: Curs universitar. Editura Pildner & Pilner, Târgovişte;
6. RĂŞCANU, RUXANDRA., (2004) Alcool şi droguri. Virtuţi şi capcane pentru tineri Editura Universităţii din Bucureşti;
7. TARASOV, A., (2006) Psihologia jocurilor video. Agresivitatea şi sugestibilitatea la adolescenţii expuşi jocurilor video violente. Iaşi, Editura Lumen;
8. BLOCH, H., ROLAND, C., ERIC, D., ALAIN,G., (2006) Larousse- Marele dicţionar al psihologiei. Bucureşti, Editura Trei;
9. EFTENE, FELICIA., (2007) Comportamente adictive ale copiilor şi adolescenţilor. Ghid pentru medicul de familie. Editura Alma Mater, Cluj-Napoca;
10. CHIPEA, FLOARE., STANCIU, SIMONA., (2007) Tinerii şi drogurile. Dimensiuni psihosociale şi politici de prevenire a consumului de droguri Editura Universităţii din Oradea.
11. BENGESCU-BELLU, C., (2009) Ghidul voluntarului antidrog care acţionează pentru prevenirea şi reducerea consumului de droguri în şcoli Editura Universitară Bucureşti, p. 14.
12. MACOVEI, R, A., (2009) Toxicodependența. Impact social. Aspecte medicale. Consecințe juridice. Editura PrinTech;
13. VEZURE, DANA, EUGENIA., (2010) Toxicomania în şcoală. Specific şi modalităţi de prevenire. Editura Sitech. Craiova;
14. JOINER, T., (2013) Mituri despre sinucidere Editura trei, Bucureşti.

Webliography
www.ziare.com/articole/statistici+consum+alcool
www.despresuflet.ro. Constanţa Vasile, Factori determinanţi în creşterea nivelului de agresivitate. Influenţa drogurilor asupra agresivităţii.
Published
2015-07-28
How to Cite
UNGUREANU, G.. ADDICTION, WITHDRAWAL, AND AGGRESSIVENESS IN ADOLESCENCE. AGORA INTERNATIONAL JOURNAL OF JURIDICAL SCIENCES, [S.l.], v. 9, n. 2, p. 43-50, july 2015. ISSN 2067-7677. Available at: <http://univagora.ro/jour/index.php/aijjs/article/view/2033>. Date accessed: 22 jan. 2021. doi: https://doi.org/10.15837/aijjs.v9i2.2033.

Keywords

addiction; withdrawal; aggressiveness; adolescence; drugs