Skip to content.

Mult succes în noul an universitar!

Written on Oct. 1, 2012.

Mult succes în noul an universitar!

Dragi studenţi, stimaţi colegi şi onoraţi vizitatori,

***Începem noul an universitar 2012-2013, pentru prima dată ca o universitate acreditată prin lege (instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi utilitate publică, cf. Legii 59/2012), cu 4 programe de studii de licenţă acreditate/autorizate şi 5 programe de studii postuniversitare aprobate de MECTS (Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului). 

După cum puteţi observa, pe noul site al Universităţii Agora,  totul stă sub semnul transparenţei şi al legalităţii, toate afirmaţiile fiind întărite de legături spre legi, hotărâri de guvern, ordine de ministru şi reglementările proprii, bazate pe autonomia universitară (cartă, hotărâri de senat, regulamente, metodologii, proceduri ş.a.).

Încercăm să afişăm pe pagina web, în mod structurat,  în primul rând informaţiile necesare studenţilor noştri: structura anului universitar, orarul ş.a.m.d.  Dacă doriţi şi alte informaţii, aveţi la dispoziţie interfaţa Contact.

Ne vom strădui să practicăm un învăţământ preponderent formativ, să-i învăţăm pe studenţi cum să studieze singuri, astfel încât să deschidem calea pentru autoinstruire şi învăţare continuă şi după absolvirea facultăţii, mai ales prin valorificarea extraordinarei surse de informaţii şi cunoştinte, care este Internetul.

Începând cu acest an veţi avea oportunitatea de a învăţa mai uşor, oricând şi oriunde v-aţi afla, via Internet, prin intermediul plaformei de e-learning, platforma Moodle.

Pe baza unui nume de utilizator şi a unei parole (pe care le veţi primi automat după ce vă înregistraţi), în această platformă se  pot face următoarele activităţi specifice:

1. Postări/descărcări  de lecţii, suporturi de curs, grafice etc.,  în format electronic (html, word, excel, pdf etc.);
2. Elaborări/rezolvări de teste grilă pentru antrenament sau/şi examen;
3. Consulaţii online;
4. Forum de ştiri e-mail între profesor-cursanţi, cursant-profesor, cursant-cursant;
5. Forum social (postări pe grup);
6. Postări de cataloage cu prezenţa, note, planificări întâlniri, anunţuri etc.;
4. Învăţământ la distanţă în regim online.

Pagina Moodle UAO este configurată la adresa: http://moodle.univagora.ro/.


Invit toţi studenţii noştri, dar şi profesorii din învăţământul preuniversitar bihorean (pentru care oferim găzduire şi asistenţă gratuită, dacă doresc să-şi obişnuiască elevii cu acest moderm mijloc de învăţare-predare), să se înregistreze AICI.
Vă doresc tuturor sănătate,  putere de muncă şi mult succes în noul an universitar!

Dumnezeu să binecuvânteze Agora!

Rector, prof.univ.dr. Ioan Dziţac


P.S. Imagini de la deschiderea anului universitar 2012-2013 se pot vedea  la http://univagora.ro/universitate/foto/album/26/  şi la  www.ovidan.ro.

Back to content.