Skip to content.

Agora University of Oradea (UAO)

FACULTIES

1. Faculty of Economic Sciences

Address: Piaţa Tineretului, nr. 8, 410526 Oradea, jud. Bihor, Tel: +40 259 427 398, Fax:+40 259 434 925, secretariat@univagora.ro

Faculty's Council

1. Dr. Casian BUTACI, Associate Professor  - President

2. Dr. Viorina JUDEU, Associate Professor  - Member

3. Dr. Ramona Mihaela URZICEANU, Associate Professor  - Member

4. Dr. Alina-Angela MANOLESCU, Associate Professor  - Member

5. Dr. Liviu IANCU, Lecturer - Member

6. Student Laurenţiu DERECICHEI - Member

7. Student Daniela-Maria  MATIUȚA - Member


Dean: Dr. Casian BUTACI, Associate Professor

E-mail: decan.fse@univagora.ro, cbutaci@univagora.ro

Departments

Programe de studii gestionate  (H.G.nr.376/18.05.2016  PDF)

CICLUL I: STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

  • Management/ Management (3 ani, 180 ECTS, acreditat, 50 locuri)
  • Contabilitate/ Contabilitate și informatică de gestiune (3ani, 180 ECTS, acreditat, 100 locuri)

CICLUL II: STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

  • Management/ Managementul resurselor umane (2 ani, 120 ECTS, acreditat, 50 locuri)

STUDII POSTUNIVERSITARE:

  • Programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, aprobate de minister prin adresa nr. 57208/19.09.2012: POSTUNIV

********************************************************

2. Faculty of juridical and Administrative Sciences

Address: Piaţa Tineretului, nr. 8, 410526 Oradea, jud. Bihor, Tel: +40 259 427 398, Fax:+40 259 434 925, secretariat@univagora.ro

Faculty's Council

1. Dr. Elena-Ana IANCU, Professor - President

2. Dr. Alina MANOLESCU, Associate Professor - Member

3. Dr. Liviu LASCU, Lecturer - Member

4. Dr. Elena SFERLEA , Lecturer - Member

5. Dr. Craciun LEUCEA, Lecturer - Member

6. Student Ioana STANESCU - Member

7. Student Bianca POLEAC  - Member

Dean: Dr. Elena-Ana IANCU, Professor

E-mail: decan.fjsa@univagora.ro

Departments

Programe de studii gestionate (H.G.nr.376/18.05.2016:  PDF)

CICLUL I: STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

  • Drept (4 ani, 180 ECTS, acreditat, 100 locuri)
  • Poliție locală (3ani, 180 ECTS, acreditat, 80 locuri)

CICLUL II: STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

  • Științe penale și criminalistică (1 ani, 60 ECTS, acreditat, 50 locuri)
  • Cercetări criminalistice aplicate (2 ani, 120 ECTS, acreditat, 50 locuri)

STUDII POSTUNIVERSITARE:

  • Programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, aprobate de minister prin adresa nr. 57208/19.09.2012: POSTUNIV

***************************************

Back to content.