Skip to content.

Agora University of Oradea (UAO)

Partners

Ministry of National Education  (MEN): www.edu.ro

Universitatea Agora din municipiul Oradea, la absolvire, eliberează diplome de studii sub girul Ministerului Educaţiei Naţionale ( MEN), valabile în România, Uniunea Europeană şi ţările terţe cu care România are acorduri în acest sens.

Consultative institution of MEN

  • Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC):  ANC
  • Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS): www.rncis.ro
  • Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS): www.cncs-nrc.ro
  • Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU): www.cnatdcu.ro
  • Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI): www.uefiscdi.gov.ro
  • Autoritatea Naţională a Cercetării Ştiinţifice (ANCS): www.ancs.ro

*****

Bologna Process

Agora University of Oradea adhere to the ideals and principles enshrined in the Magna Charta Universitatum (http://www.magna-charta.org/), adopted in Bologna in 1988 and acts for transposition in the space of higher education and scientific research values, rules and regulations promoted under what is called the "Bologna process".

*****

ARACIS: www.aracis.ro

The Romanian Agency for Quality Assurance in Higher Education (ARACIS) was established in 2005 and is an autonomous public institution, of national interest, whose main mission is the external evaluation of the Romanian higher education’s quality, at the level of study programmes, as well as from the institutional point of view.

*****

Academic partners

EUROPE

USA

CHINA

INDIA

International Consortium

*****

European Programs

  • Uniunea Economică și Monetară (UEM, Jean Monnet)
  • Europe Direct Agora
  • Libera circulație (Jean Monnet)

*****

Romanian partners

*****

Back to content.