Skip to content.

Facultatea de Științe Juridice și Administrative

Program de studii universitare de licenţă (specializare): Poliţie locală

Poliție locală

Acreditare și număr de locuri stabilite prin H.G.nr. 376/18.05.2016: PDF

  • Ghidul studentului la Poliţie locală (46 pagini):  PDF

Grila RNCIS pentru Poliție locală (ocupaţii posibile, cunoştinţe, competenţe): PDF

Domeniu de licenţă:Ştiinţe administrative

Forma de învățământ : învățământ cu frecvenţă (IF)

Durata studiilor:3 ani

Număr credite ECTS:180

Diploma de licenţă acordată după susţinerea examenului de licenţă: Licenţiat în științe administrative

Plan de învăţământ 2012-2015: HTML

Număr maxim de locuri aprobat pentru anul universitar 2016-2017: 80

Admiterea pe locurile cu taxă:   Pe bază de dosar (Media de la Bacalaureat)

Taxa de înscriere: 100 lei

Taxa de şcolarizare: 500 euro/an (în 3 rate anuale şi nemodificate pe tot ciclul I)

Diploma acordată: Diplomă de licenţă în științe administrative

Supliment de diplomă: Atestă în limba română şi engleză specializarea în Ştiinţe administrative/Poliţie locală

Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior

Finalizare: Examen de licenţă (examen oral/scris + elaborarea şi susţinerea unei lucrări de licenţă)

Contracte de studii la Poliţie locală:

  1. fără taxă (bursă Agora) Icon PDF (182,1 KO)
  2. cu taxă Icon PDF (188,4 KO)

Back to content.