Skip to content.

Universitatea Agora din municipiul Oradea (UAO)

====================================================================

Facultatea de Științe Juridice și Administrative

====================================================================

Programul de studii universitare de licenţă (specializarea): POLIȚIE LOCALĂ

  • Acreditare și număr de locuri stabilite prin H.G. nr. 376/18.05.2016: PDF
  • Ghidul studentului la Poliţie locală (46 pagini):  PDF
  • Platformă suport cursuri: Moodle
  • Grila RNCIS pentru Poliție locală (ocupaţii posibile, cunoştinţe, competenţe): PDF

Domeniu de licenţă: Ştiinţe administrative

Forma de învățământ: învățământ cu frecvenţă (IF)

Durata studiilor: 3 ani

Număr credite ECTS: 180

Diploma de licenţă acordată după susţinerea examenului de licenţă: Licenţiat în științe administrative

Plan de învăţământ: HTML

Număr maxim de locuri aprobat pentru anul universitar 2016-2017: 80

Admiterea pe locurile cu taxă:  Pe bază de dosar (media de la Bacalaureat)

Taxa de înscriere: 100 lei

Taxa de şcolarizare: 500 euro/an (în 3 rate anuale şi nemodificate pe tot ciclul I)

Diploma acordată: Diplomă de licenţă în științe administrative

Supliment de diplomă: atestă în limbile română şi engleză la specializarea în Ştiinţe administrative/Poliţie locală

Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior

Finalizare: Examen de licenţă (examen oral/scris + elaborarea şi susţinerea unei lucrări de licenţă)

Contracte de studii la Poliţie locală:

  1. fără taxă (bursă Agora) Icon PDF (182,1 KO)
  2. cu taxă Icon PDF (188,4 KO)

Resurse

Reviste de profil editate de UAO

Platformă de e-learning (accesare cursuri de la distanță)

Accesare Moodle


Pentru înregistrarea dvs. în cadrul platformei Moodle a Universității Agora, vă rugăm să completați formularul de înregistrare, dând clic AICI

Bibliografie pe net despre Criminalitatea Informatică (CI)

1. Serviciul de Combatere al CI: http://www.efrauda.ro/

2. Infracţiuni informatice: http://www.criminalitate.info/

3. Tipuri de fraude informatice: http://www.criminalitatea-informatica.ro/

4. CI  în vizorul Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/news/justice/120328_ro.htm

5. Articol destpe CI: http://www.racai.ro/INFOSOC-Project/BanciuVladut_st_e03_new.pdf
6. Legile Internetului

7. Bibliotecă juridică: http://bibliotecahamangiu.ro/

 ***

Back to content.