Skip to content.

Facultatea de Ştiinţe Economice

Program de studii de licenţă: Contabilitate şi informatică de gestiune (CIG)

Contabilitate și informatică de gestiune


Profilul: Economic/ Domeniul fundamental de studii: Ştiinţe economice/ Domeniu de licenţă: Contabilitate/ Programul de studiu (specializarea):

  •  Contabilitate şi informatică de gestiune (CIG, acreditat  cf. H.G.nr.376/18.05.2016: PDF)

Tipul de studii: Studii universitare de licenţă (ciclul I în sistem Bologna), învățământ cu frecvență (IF)


Durata:3 ani; Sistem de credite  europene transferabile (SECT/ECST): 180

  • Plan de învăţământ CIG:  PDF
  • Ghidul studentului la CIG (20 pagini):  PDF

Finalizare studii: Examen de licenţă (elaborarea şi susţinerea unei lucrări de licenţă + examen oral)

Diploma acordată: Diplomă de licenţă (Titlu acordat: Licențiat în științe economice)

Supliment de diplomă: Atestă în limba română şi engleză specializarea în contabilitate şi informatică de gestiune

După absolvire: Angajare pe un post de specialitate sau/şi continuare de studii în ciclul II (master, 2 ani)

Resurse materiale: aule, săli de cursuri şi seminar, laboratoare de informatică, firmă virtuală, centre şi colective de cercetare, o editură acreditată, 2 reviste internaţionale, 2 conferinţe internaţionale periodice, sală de sport, club sportiv, acces la internet, burse, cazare etc.

Număr maxim de locuri: 100

  • Admitere pe locurile cu taxă:  Pe bază de dosar (media de la examenul de bacalaureat)
  • Numărul de locuri fără taxă: Va fi stabilit anual de către CA-UAO (cca. 20).

Taxa de înscriere: 100 lei

Taxa de şcolarizare: 500 euro/an (în 3 rate anuale şi nemodificate pe tot ciclul I)

Contracte de studii:

  1. fără taxă (bursă Agora)  PDF
  2. cu taxă  PDF

*****************

Back to content.